Ayrımcılık ve Taciz

Esin veren çalışma ortamının bir parçası olarak çeşitliliğe ve katılımcılığa değer veririz

Kültürleri birbirinden farklı çok sayıda ülkede faaliyet gösteren Roche, her zaman yeni ve farklı yaklaşımlara karşı açık görüşlü olmuştur. Hem yanlış anlaşılmaların ve çatışmaların önlenmesi hem de çeşitlilikten tam anlamıyla yararlanılabilmesi için çeşitlilik açısından dikkatli yönetim gerekir. Yeniliği teşvik etme ve çalışan bağlılığını arttırmada büyük önem taşıdığına olan inancımız nedeniyle Roche olarak çeşitliliğe değer verir ve kapsayıcı bir ortam oluşturarak yönetiriz. Çalışanlarımızın geçmiş deneyimleri, kültürleri, dilleri ve düşüncelerindeki çeşitlilik, şirketimize rekabette avantaj sağlar.

Fonksiyonlarımız, şirketlerimiz ve dünya genelinde, tek yürek halinde çalışan pek çok kişiyiz. Roche’un katılımcı kültürü çalışanlarımız arasındaki farklılıklara değer verdiğimiz, herkesin yeni fikir ve çalışma yöntemlerini paylaşabildiği ve potansiyelimizi tam olarak ortaya koyabildiğimiz bir ortam yaratmaya çalıştığımız anlamına gelir.

Roche, tüm çalışanlarına ve Roche’ta çalışmak isteyen herkese, kariyer gelişimi ve ilerleme açısından fırsat eşitliği dâhil olmak üzere, adil ve eşit muamele göstermekte kararlıdır. İş yerinde ayrımcılığın ya da tacizin hiçbir şeklini hoş görmez.

Böyle bir muameleye maruz kalan kişinin onurunu kıran ya da onun için göz korkutucu, düşmanca veya küçük düşürücü bir ortam yaratan saldırgan, kötüleyici veya diğer türde istenmeyen davranışlar kabul edilemez. (ör. fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya başka bir biçimde taciz). Roche’un politikası, çalışanlarımızın davranışlarıyla herhangi bir kişiye karşı cinsiyet, yaş, etnik köken, ulusal köken, din, engellilik, cinsel tercih, HIV/AIDS enfeksiyonu, vatandaşlık, genetik bilgi veya yürürlükteki yasalar uyarınca korunan diğer herhangi bir özellik nedeniyle ayrım yapmamalarını sağlamak üzerine kuruludur.

Bu ilkeler istihdam ilişkisinin işe alım, görev tayinleri, terfi, ücretlendirme, disiplin ve işe son verme gibi tüm hususları için geçerlidir.

Herhangi birinin ayrımcılığa ya da tacize maruz kaldığına inanıyorsak, bu uygunsuz davranışı bildirmeliyiz.

Hepimizden beklenenler:
  • Çeşitliliğe ve kapsayıcılığa, hem yenilikçiliği artırmada hem de çalışan bağlılığını ­oluşturmada bir öncelik ve fırsat kaynağı olarak bakmalıyız.
  • Kimseye karşı ayrımcılık yapmamalıyız.
  • İş yerinde tacizin hiçbir şeklini gerçekleştirmemeliyiz.
  • İş yerinde ayrımcılık ya da tacizden haberdar olduğumuzda çekinmeden konuşmalıyız.
Soru-Cevap

Roche neden çeşitliliğe değer verir?

Her zaman yeni ve çeşitli teknoloji ve yaklaşımlara karşı açık görüşlü bir şirket olan Roche, başlangıcından bu yana tıpta dönüm noktalarına imza atmıştır. Çeşitlilik sadece yeniliğin önemli bir ön koşulu olmakla kalmaz, bunun yanı sıra her çalışanın görevine kişisel ve kültürel bir zenginlik getirir.

Birim Yöneticimin benden hoşlanmadığını düşünüyorum ve kendisi beni çeşitli şekillerde eleştirmeye başladı. Ne yapmalıyım?

Her kötü liderlik tarzının yasal açıdan ayrımcılık veya taciz kapsamında yer almadığını unutmayın. Ancak ayrımcılığa veya tacize uğrarsanız endişelerinizi hemen, açık olarak ve doğrudan Birim Yöneticinize iletmelisiniz. Ayrıca İK Departmanı ya da yerel Uyum Görevlisiyle de iletişime geçebilirsiniz. Alternatif olarak, Roche Grubu Çekinmeden Konuşun Hattını da kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ve rehberlik için:

Daha fazla bilgi için Roche Grubu istihdam Politikası (“Roche Group Employment Policy”) belgesine başvurun. Daha fazla bilgi ve rehberlik için Roche internet ve intranetini ziyaret edebilirsiniz.

Yardım ve Öneriler