Yardımseverlik Girişimleri

Sürdürülebilirliğe yönelik çabalarımızın bir parçası olarak yardımseverlik amaçlı bağışlar gerçekleştiririz

Roche’un tarihi, yardımsever bağışlar açısından da zengindir.

Roche'un yardımsever bağışlara ve ticari olmayan sponsorluklara olan yaklaşımı, şirketimizin sürdürülebilir iş modelini ve yenilikçi kültürünü yansıtır.

Projeleri incelerken, maliyetten ziyade yaratılacak olası etkiye odaklanırız. Değerin ve başarının ölçütü, yaratılacak etkidir. Tüm yardımsever bağışlar ve ticari olmayan sponsorluklar, etik şekilde gerçekleştirilmelidir.

Örneğin, Roche 100 yıldan fazla bir süredir Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile ortak çalışarak dünya çapındaki çeşitli ülkelerde su ve doğal ortam etkinliklerine katkıda ­bulunmaktadır.

Desteklenecek girişimler seçilirken, Yardımsever Bağışlara ve Ticari Olmayan Sponsorluklara ilişkin Roche Politikası göz önüne alınır; bu politika, yapılan desteğin yüksek dürüstlük standartlarına uygun olmasını şart koşar. Yardımseverlik girişimleri ve ticari olmayan sponsorluklar herhangi bir yolsuzluk veya uygunsuz avantaj amacı ile kullanılmamalıdır.

Roche çalışanları, her yıl yapılan ve dünya çapında risk altındaki çocukları destekleyen
“Roche Çocuk Yürüyüşü” gibi etkinliklere katılarak yardımseverlik girişimlerini destekler.

Ayrıca Roche, toplumsal faaliyetlerde şahsen rol alan çalışanlarını destekler; örneğin Roche­ Secondment (Roche Geçici Görev) programı gibi Roche çalışanlarının sağlıkla ilgili konulardaki bilgileriyle hükümet dışındaki organizasyonları desteklediği programlar.

Hepimizden beklenenler:
  • Yardımsever sponsorluğa ve ticari olmayan bağışlara ilişkin istekleri bu konuda karar vermekten sorumlu Roche yetkilisine iletmeliyiz.
Soru-Cevap

Roche Çocuk Yürüyüşüne katılmam neden iyi bir şeydir?

Roche Çocuk Yürüyüşü etkinliğine katılmak suretiyle acil olarak fon ihtiyacı olan çocuklara yardım etmiş olursunuz. Roche topladığınız miktara ekleme yaparak fonu iki misline çıkartacak ve fonun %100’ünü desteklenen projelere verecektir.

Bir spor kulübü benimle irtibat kurarak benden Roche’un kulübe maddi bağış yapmasını istedi. Ne yapmalıyım?

Yardımsever bağışlarla ilgili kararlar, bağlı kuruluşun yerel yönetimi tarafından verilir. Küresel projeler ise Kurumsal Bağışlar ve Yardımseverlik ekibinin sorumluluğundadır. Karar verenlerin, bağış isteminin Roche Yardımseverlik Amaçlı Bağışlar ve Ticari Olmayan Sponsorluk Politikasına uygun olup olmadığını tespit etmesi gerekir.

Daha fazla bilgi ve rehberlik için:

Daha fazla bilgi için Yardımsever Bağışlar ve Ticari Olmayan Sponsorluklar için Roche Politikası (“Roche Policy on Philanthropic Donations and Noncommercial Sponsorship”)belgesine başvurun. Daha fazla bilgi ve rehberlik için Roche internet ve intranetini ziyaret edebilirsiniz.

Yardım ve Öneriler