Kamuya Açık Olmayan Bilgiler

Roche’un varlık ve çıkarlarını korumak üzere kamuya açık olmayan bilgileri dikkatle ele alırız

Roche çalışanları olarak işimize ilişkin kamuya açık olmayan bilgilere pek çok şekilde erişme olanağımız var; bu kapsamda yer alan bilgiler arasında araştırma ve geliştirme projeleri, üretim yöntemleri, iş planları, finansal veriler, pazarlama ve satış stratejileri, yeni ürünlerin lanse edilmesi, şirket birleşmesi, satın alım veya lisans verme faaliyetleri ve benzerlerine ilişkin kamuya açık olmayan bilgiler bulunmaktadır.

Kamuya açık olmayan bilgiler, Roche’un en önemli varlığı olarak değerlendirilmelidir. Çalışanlar, Roche’ta çalıştıkları süre boyunca elde ettikleri bu tür bilgileri korumakla yükümlüdür. Bu, çalışanların kamuya açık olmayan bilgileri Roche’ta çalışmayan kimselerle paylaşmaması, hatta güncel ve geçerli bir nedenleri olmadıkça diğer çalışanlara dahi aktarmaması gerektiği anlamına gelir. Bu gizlilik yükümlülüğü iş sözleşmesinin bir parçası olup, istihdam sona erdikten sonra da devam eder.

Kamuya açık olmayan bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşıldığında, üçüncü şahsın bu bilgiyi korumak için uygun adımları attığından emin olunmalıdır.

Roche, üçüncü şahıslara ait kamuya açık olmayan bilgilere saygı gösterir ve korumak için gerekli önlemleri alır.

Rekabetçi ortamda üçüncü tarafların işimize ilişkin kamuya açık olmayan bilgilere erişmeye çalışacağının bilincinde olmalıyız. Üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen rekabete ilişkin istihbarat faaliyetleri sektörümüzün bir parçası haline gelmiştir. Uçak, tren, tramvay, bar, restoran, sosyal medya ve onaylanmış olmayan iletişim araçları gibi halka açık yerlerde, gizli bilgileri ele alırken son derece dikkatli olmalıyız.

Hepimizden beklenenler:
  • Kamuya açık olmayan bilgileri sadece bunu bilmesi gereken ve buna hakkı olanlarla paylaşmalıyız.
  • Üçüncü şahıslara ait gizli bilgilere saygı duymalıyız.
  • Üçüncü şahısların, Roche’un varlık ve çıkarlarına zarar verebilecek rekabetçi istihbarat faaliyetlerinin bilincinde olmalıyız.
  • İstihdam sözleşmemiz sona erdikten sonra bile bu sözleşmeye dayanan gizlilik ­yükümlülüğümüze uymalıyız.
Soru-Cevap

Rakip bir şirkette çalıştıktan sonra ­Roche’ta çalışmaya başladım ve Roche’a faydalı olacağını düşündüğüm epey bilgi getirdim. Bu bilgileri yeni ekibimle paylaşmam doğru olur mu?

Hayır. Bilgi gizli nitelikte ise bunu paylaşmanıza izin verilmez. Önceki işvereninizle çalışma sözleşmeniz bitmiş olsa bile sözleşmenizden doğan bilgi gizliliğine ilişkin yükümlülüğünüze uymalısınız.

Roche’taki bir meslektaşımla birlikte seyahat ediyorum ve onunla halen devam etmekte olan bir klinik çalışmanın gizli sonuçlarını görüşeceğim. Bu doğru mudur?

Üçüncü şahısların rekabetçi istihbarat faaliyetlerine karşı her zaman tetikte bulunmalısınız! Kamuya açık yerlerde, sosyal medyada ve onaylanmamış iletişim araçlarında gizli bilgileri ele alırken son derece dikkatli olmalısınız.

Daha fazla bilgi ve rehberlik için:

Daha fazla bilgi için Ortaklı Programların Ayrılmasına ilişkin Direktif (Firewall Direktifi) (“Directive on the Separation of Partnered Programs (Firewall Directive”) belgesine başvurun. Daha fazla bilgi ve rehberlik için Roche internet ve intranetini ziyaret edebilirsiniz.

Yardım ve Öneriler