İş Ortakları

İş Ortaklarımızın yüksek performans ve dürüstlük standartlarına uymalarını bekleriz

İş Ortaklarımız, sürdürülebilir büyümemize ve genel başarımıza katkılarıyla önemli bir role sahiptir.

Roche’un iş ortaklarıyla olan tüm ilişkileri sürdürülebilirlik, dürüstlük, yüksek ürün ve hizmet kalitesi, bulunabilirlik, rekabetçi fiyatlar, uygunluk ve inovasyon ilkelerine dayanarak yürütülür. Roche; tedarikçiler, danışmanlar, distribütörler, müşavirler ve acenteler gibi aracıların uygun şekilde ücretlendirilmesine ilişkin ilkeler belirlemiştir.

Roche; iş ortaklarının davranışlarının yürürlükteki yasa, yönetmelik, sektör kuralları ve sözleşme koşullarına uymasını beklediği gibi insan hakları, güvenlik ve çevrenin korunması, çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve yolsuzluğun önüne geçilmesi gibi konularda da kabul edilen sürdürülebilirlik standartlarına uymasını bekler. Roche, iş ortaklarının Roche verilerinin, bilgilerinin ve özellikle ticari sırlarının gizliliğine saygı duymasını, gizliliği korumak için gerekli önlemleri almasını ve ifşa ile kötüye kullanıma karşı korumasını bekler.

Roche, güvenilir tedarik zinciri yönetimiyle ilgili sektör ilkelerini destekler ve beklentilerini Roche Tedarikçi Davranış Kuralları’nda belirtmiştir.

Bir iş bağı kurmadan önce Roche, olası iş ortağının dürüstlüğü, kalitesi, uygunluğu, güvenilirliği ve sürdürülebilirliğe bağlılığı konularında doğrudan güvence sağlamak için risk tabanlı durum tespiti yapar. Sözleşme imzalandıktan ve dürüstlük ile diğer yükümlülüklere ilişkin yeterli talimat verildikten sonra iş ortakları için gerçekleştirilen durum tespiti, uyumluluğun sağlandığından emin olmak için izleme olarak devam eder.

İş Ortaklarımız, Roche Grubu Davranış Kuralları'nın uygulanması ve Roche ile ilgili bir işte karşılaştıkları olası bir uyumsuzluk durumunun bildirilmesi için doğrudan Roche Baş Uyum Görevlisinden yardım ve tavsiye alabilir.

Bir İş Ortağı yürürlükteki yasa, düzenleme, sektör kuralları, sözleşme koşulları ve kabul edilen sürdürülebilirlik standartlarına uymazsa Roche, uygun çözüm yollarını talep edecek ve gerekirse İş Ortağı ile iş birliğini feshedecektir.

Hepimizden beklenenler:
  • İş ortaklarımızla ilişkilerimizde dürüst davranmalıyız.
  • Bir iş bağı kurmadan önce ve iş bağı süresince iş ortaklarımızın dürüstlüğü, kalitesi, ­uygunluğu, güvenilirliği ve sürdürülebilirliği konusunda güvence almalı ve bu güvencenin devam ettirilmesini sağlamalıyız.
  • İş ortağımıza ilişkin bir uyumsuzluk tespit edildiğinde, iş ortağımızdan uygun çözüm yollarını talep etmeliyiz.
Soru-Cevap

Bir danışmanla çalışıyorum. Hizmetleri için istediği ücret bence adil piyasa fiyatından çok daha yüksek. Ne yapmalıyım?

Roche, iş ortaklarının ücretlerine ilişkin ilkeleri, Roche İş Dürüstlüğü Direktifinde ( Roche Directive on Integrity in Business) ortaya koymuştur. Buna göre ücret, sağlanan hizmetlerin adil piyasa değeri ile tutarlı olmalıdır. Aksi taktirde, danışmanın talebini kabul etmemelisiniz. Uygun bir çözüm yolu aramak üzere derhal Birim Yöneticinizi ve yerel Uyum Görevlisini bilgilendirin ve Tedarik Departmanıyla iletişime geçin.

İş Ortağımızın dürüstlük beklentimize göre hareket ettiğinden nasıl emin olabiliriz?

Bir iş bağı kurmadan önce risk tabanlı durum tespiti yaparız, ilgili yasal hükümleri sözleşmede şart koşarız, devamlı denetim sağlarız ve ihtiyaç olduğunda daha fazla önlem alırız.

Daha fazla bilgi ve rehberlik için:

Daha detaylı bilgi için Üçüncü Taraf Harcamaları için Roche Politikası ve Roche Tedarikçi Davranış Kuralları (“Roche Policy on Third Party Spend and the Roche Supplier Code of Conduct”) belgelerine başvurun. Daha fazla bilgi ve rehberlik için Roche internet ve intranetini ziyaret edin.

Yardım ve Öneriler