Roche Çerçevesi

Hastaların daha iyi ve daha uzun yaşam sürmesini sağlayan ve tıbbi uygulamaları geliştiren yeni ilaçlar ve diagnostik sistemleri geliştirmeye odaklanıyoruz

Ne yapıyoruz?

Odak Noktamız

Tedavileri hastalara uyarlamak

Ayırt Edici Özelliklerimiz

Bilimde mükemmellik

Sunduklarımız

Tüm paydaşlarımız için değerler

Nasıl Yapıyoruz?

Liderliğimiz

Önemli sonuçlara ilham verir

Çalışma Yöntemimiz

Çeviktir ve iş ağıyla bağlıdır

Yapılanmamız

İnovasyon için geliştirilmiştir

Yardım ve Öneriler