Çıkar Çatışması

Kişisel çıkarlar, mesleki kararlarımızı uygunsuz yönde etkilememelidir

Bir çalışanın kişisel çıkarları, Roche’un çıkarları ile uyumlu değilse ve bu durum bağlılıkların çatışmasına neden oluyorsa, bu durumlarda çıkar çatışması mevcuttur. Roche çalışanları olarak, kişisel çıkarlarımızın Roche’un çıkarları ile çatıştığı ya da çatıştığı izlenimini verdiği durumlardan kaçınmalıyız.

Akraba ve yakınlarımızın faaliyetleri, çıkar çatışmalarına neden olabilir. Roche’un çıkarları ile kendi şahsi çıkarlarımız arasında çatışma yaratacak hiçbir kararda rol oynamamalı, rol oynuyor gibi görünmemeli ya da karar üzerinde etki yaratmamalıyız.

Roche’taki pozisyonumuzu, kendi yararımıza veya akraba ya da yakınlarımızın yararına uygunsuz bir şekilde kullanmamalıyız. İkinci bir işe girmeyi kabul etmeden önce bunun yaratabileceği olası çıkar çatışmalarını dikkatle değerlendirmeliyiz.

Üçüncü tarafların yönetim kurulu üyesi olmak da dâhil olmak üzere Roche dışındaki mesleki bağlantıları, çıkar çatışmaları ile sonuçlanabilir. Bu nedenle çalışanlar, Çalışanların Kurul

Üyeliklerine ilişkin Roche Kuralları belgesinde tanımlandığı şekilde, ilgili Roche yöneticisinden önceden onay almadan herhangi bir üçüncü taraf şirkette, ticari tüzel kişide ya da bilimsel danışmanlık kurulunda üye olmayı kabul edemezler. Ancak yardımsever, kâr amacı gütmeyen ve ticari nitelikte olmayan kuruluşların (ör. spor kulübü, hayır kurumları) yönetim kurullarında üyelik için önceden onay gerekmez.

Pek çok fiilî ya da olası çıkar çatışması, hem ilgili kişinin hem de şirketin kabul edebileceği bir şekilde çözümlenebilir. Bir çıkar çatışması oluştuğunda, uygun bir çözüm yolunun bulunabilmesi için çalışan derhal kendi Birim Yöneticisini bilgilendirmelidir.

Algı önemlidir: Roche çalışanları yalnızca fiilî çıkar çatışmalarından kaçınmakla kalmamalı, aynı zamanda üçüncü şahısların, çalışanların istemediği veya farkında olmadığı bir çıkar çatışması olduğunu düşünmesinin de önüne geçmelidir.

Hepimizden beklenenler:
  • Kişisel çıkarlarımızın Roche’un menfaatleriyle çatıştığı durumlardan kaçınmalıyız.
  • Roche’taki pozisyonumuzu, kişisel yararımız ya da akraba veya yakınlarımızın yararı için uygunsuz bir şekilde kullanmamalıyız.
  • Uygun bir çözüm yolunun bulunabilmesi için fiilî veya olası bir çıkar çatışması hakkında Birim Yöneticimizi derhal bilgilendirmeliyiz.
  • Üçüncü taraf bir şirkette, ticari bir tüzel kişide ya da bilimsel danışmanlık kurulunda üyelik teklifini değerlendirmeden, en kısa zamanda Birim Yöneticimizi bilgilendirmeliyiz.
Soru-Cevap

Belirli bir durumun bir çıkar çatışması oluşturup oluşturmadığından emin değilim. Nasıl hareket etmeliyim?

Kuşkuya düşerseniz, uygun bir çözümün bulunabilmesi için derhal Birim Yöneticinizi bilgilendirin.

Eşim bir Roche işini kazanmaya çalışan bir tedarikçide yönetici olarak çalışıyor. Tedarikçi seçimini etkileme olanağım var. Bu durumda nasıl hareket etmem beklenir?

Eşinizin pozisyonu nedeniyle burada açık bir çıkar çatışması var. Bu çıkar çatışmasını Birim Yöneticinize açıklamalı ve karar sürecinden çıkmalısınız. Yöneticiniz, eşinizin çalıştığı tedarikçiyi seçmenin Roche yararına olup olmadığını tespit edecektir. Tedarikçinin seçilmesi Roche’un yararına ise Roche, sizin menfaatinizle bağlantılı olmasına rağmen tedarikçiyi seçebilir.

Bir arkadaşım yeni bir Biyoteknoloji şirketi kurdu ve benim yönetim kurulu üyesi olmamı istiyor. Nasıl hareket etmeliyim?

Burada çıkar çatışması olabilir, dolayısıyla Birim Yöneticinizi bilgilendirmelisiniz. Bir Roche çalışanı üçüncü taraf bir şirketin yönetim kurulunda hizmet vermek isterse, kuruluştaki ilgili Roche yöneticisinden önceden onay almalıdır.

Roche’ta Birim Yöneticisiyim ve kızımın ekibe alınıp alınamayacağı soruldu. Burada çıkar çatışması var mıdır?

Genel bir kural olarak, çıkar çatışması izleniminden kaçınmak için yakın akraba olan çalışanlar, birbirine bağlı çalışmamalıdır.

Daha fazla bilgi ve rehberlik için:

Daha fazla bilgi için Çalışanların Kurul Üyeliklerine İlişkin Roche Direktifi (“Roche Directive on Employees Holding Board Memberships”) belgesine başvurun. Daha fazla bilgi ve rehberlik için Roche internet ve intranetini ziyaret edebilirsiniz.

Yardım ve Öneriler