Roche Grubu Davranış Kuralları

Her gün ve her yerde iş yapış şeklimizin tanımı

Roche’un iyi itibarı, işlerindeki dürüstlüğüne dayanır.

Paydaşlarımızla olan tüm ilişkilerimizde doğru şekilde hareket etmekte kararlıyız.

Roche Grubu Davranış Kurallarında, amaç bildirimimiz temel alınarak bir işveren olarak Roche’un çalışanlarından beklentileri açıklanır. Tüm Roche şirketleri, Roche Grubu Davranış Kurallarını yerel olarak uygulamaya koymak için gereken tüm önlemleri benimsemekle yükümlüdür.

Tüm çalışanlar ve Roche adına hareket eden herkes, bulundukları yer ve çalışmalarının mahiyeti ne olursa olsun, Roche Grubu Davranış Kurallarına uymalıdır ve Davranış Kuralları uyarınca karar almalıdır. “One Roche Approach” (Tek Roche Yaklaşımı) ilkesini izleyen standartlar Roche Grubu Fonksiyonları, Tıbbi İlaç ve Diagnostik Bölümleri için de aynı şekilde bağlayıcı niteliktedir.

Roche Grubu Davranış Kuralları, iş davranışlarımıza kılavuz olmak amacıyla tasarlanmış olup pratik rehberlik, örnekler ve daha fazla bilgi için yararlı referanslar sunar. Hazırlanmış olan ek uyum belgeleri ve araçları Roche’un kapsamlı Uyum Yönetim Sisteminin (UYS) ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak, bu belgeler iyi karar vermek ve sağduyulu olmak konusunda sahip olduğumuz kişisel sorumluluğumuzun yerine geçmez.

Sorunuz için net bir cevap bulamadığınızda, Roche Grubu Davranış Kurallarının her zaman Amaç Bildirimimiz ve Kurumsal Değerlerimiz doğrultusunda uygulanması gerektiğini unutmayın.

Roche Grubu Davranış Kurallarının ana mesajlarını açıklamaya yardımcı olması için e-öğrenim programları (örneğin “Roche İş Davranışları”, RoBiB) gibi kullanımı kolay eğitim araçları geliştirilmiştir.

Roche Grubu Davranış Kurallarına uyum istihdamın şartıdır. Her çalışan Kuralları okumalı, ve onlara uymalıdır. Çalışanlar, doğru davranışların ne olduğu konusunda kuşkuya düşerse yardım ve tavsiye almalıdır.

Roche, kurumsal olarak, Roche Grubu Davranış Kurallarının ihlaline hoşgörü göstermez ve ihlal olaylarını uygun bir şekilde ele almakta kararlıdır. Çalışanlar, bu tür ihlallerin şirket ve kendileri için ciddi sonuçlar yaratabileceğini ve bundan sorumlu tutulacaklarını bilmelidir.

Hepimizden beklenenler:
  • Dürüst davranmalı ve Roche’un iyi itibarını korumaya yardımcı olmalıyız.
  • Şüpheye düştüğümüzde yardım ve tavsiye almalıyız.
  • Roche Grubu Davranış Kurallarının ihlaline hoşgörü gösterilmeyeceğini ve Roche ile çalışanları için sonuçlar doğurabileceğini unutmamalıyız.
Soru-Cevap

Roche Grubu Davranış Kuralları, Roche Grubu’ndaki herkes için geçerli midir?

Evet. Tüm çalışanlar ve Roche adına hareket eden herkes, bulundukları yer ve çalışmalarının mahiyeti ne olursa olsun, Roche Grubu Davranış Kurallarına uymalıdır.

RoBiB e-öğrenim programını tamamlamam istendi. Ancak, acil olan diğer işlerim sebebi ile e-öğrenim programını tamamlamak için vakit bulamıyorum. Önceliklerimi belirledim ve bu programı tamamlamamaya karar verdim. İyi bir karar verdim mi?

Hayır. RoBiB gibi e-öğrenim programları, çalışmalarınızda Roche Grubu Davranış Kurallarına uymanızda size destek olmak amacıyla hazırlanmış olduğundan, bu programları dikkatle tamamlamak sizin yararınıza olacaktır.

Yardım ve Öneriler