İnovasyon, Ürün Yönetimi ve Biyoçeşitlilik

Yüksek kalite standartlarına ve ürün yönetimine uygun, yenilikçi ürün ve hizmetler sunarız

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hastalıkları önlemeye, teşhis ve tedavi etmeye yardım ederek insanların sağlığını ve yaşam kalitesini arttırır.

1896’da kuruluşundan beri Roche yenilikçi, yüksek kaliteli ürün ve hizmetleri temsil etmiştir. İnovasyon ve kalite; geçmişimizin, stratejimizin ve kültürümüzün temel taşlarıdır. Mükemmel ürün yönetimi ile birlikte bize rekabette büyük bir avantaj sağlar.

Yenilik, daha iyi bir gelecek inşa etmenin kritik bir unsurudur ve hastaların gelecekteki ihtiyaçlarını karşılar; mevcut tedavi alanlarındaki ürün ve hizmetleri iyileştirir, yeni gelişen alanlarda ise karşılanmamış önemli ihtiyaçları ele alır. Araştırma esaslı bir sağlık hizmetleri şirketi olarak farklılık yaratan tedaviler geliştirmeyi ve piyasaya sürmeyi, hizmet standartlarını yükseltmeyi ve insanların hayatını iyileştirmeyi amaçlarız.

Hedeflerimizden biri, tüm faaliyetlerimizde yüksek kalite standartlarına erişmeye çalışmaktır. Kalite yönetiminin temel unsurlarından biri, iş süreçlerinin ve ürünlerin sürekli geliştirilmesidir.

Ürün yönetiminin hedefi, ürünün yaşam döngüsü boyunca güvenliğe, sağlığa ve çevreye yönelik olumsuz etkilerini en aza indirerek ürünlerimizin toplum için değerini artırmaktır. Ürün yönetimini araştırma, geliştirme, üretim ve dağıtım boyunca entegre ederek malzemeyi, atıkları, su ve enerji tüketimimizi ve karbondioksit emisyonları gibi diğer olumsuz çıktıları sistemli olarak azaltmaya gayret ederiz.

Bu sayede yalnız Roche için değil, tüm paydaşlar için daha fazla iş verimliliği ve sürdürülebilirliği sağlarız.

Roche, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nde (CBD) kapsamlı olarak açıklanan kaynak yönetimi ilkelerini destekler. Roche ayrıca genetik kaynakların kullanımından elde edilen yararların CBD ve Nagoya Protokolü’nde belirtildiği doğrultuda eşit ve adil paylaşımı ilkesini de destekler.

Roche, 3R rehber ilkelerini (Reduce, Refine, Replace (Azalt, İyileştir, Yerine Koy)) benimseyerek hayvanlar üzerinde test içermeyen yöntemleri uygulamakta kararlıdır. Nihai hedefimiz, hayvanlar üzerinde testleri azaltacak bilim ve teknolojilere büyük yatırımlar yaparak hayvan deneylerini tamamen kaldırmaktır.

Hepimizden beklenenler:
  • Paydaşlarımızın ürün ve hizmetlerimizin kalitesine ve ürün yönetimine ilişkin yüksek beklentilerinin tamamen karşılanmasını sağlamalıyız.
  • İş süreçlerinde ve ürünlerde sürekli gelişme için çaba göstermeliyiz.
Soru-Cevap

Roche ürün ve hizmetlerini tanımlayan üç özellik nelerdir?

Roche ürün ve hizmetleri inovasyon, yüksek kalite standartları ve ürün yönetimi ile ilişkilidir.

Ürün yönetimi ne anlama gelir?

Ürün yönetiminin hedefi, ürünün yaşam döngüsü boyunca güvenliğe, sağlığa ve çevreye yönelik olumsuz etkilerini en aza indirerek ürünlerimizin toplum için değerini artırmaktır.

Biyoçeşitlilik ve hayvan deneyleri konularına ilgi duyuyorum. Nerede daha fazla bilgi bulabilirim?

Daha fazla bilgi için Biyoçeşitlilik Hakkında Roche Görüş Belgesi (“Roche Position Paper on Biodiversity”) ve Hayvan Deneyleri Hakkında Roche Görüş Belgesi (“Roche Position Paper on Animal Research”) raporlarını inceleyebilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgi ve rehberlik için Roche internet ve intranetini ziyaret edebilirsiniz.

Yardım ve Öneriler