Hasta Grupları ve Hastalar

Dürüstlük ve şeffaflık, Hasta Grupları ve Hastalar ile iş birliğimizi yönlendirir

Hasta grupları ve hastalar ile ilaçlarımız ve diagnostik sistemlerimizin yaşam döngüsü boyunca iş birliği yapmak, Roche’un amacına ulaşmasında kritik önem taşır.

Hasta grupları ve hastalarla ilişkiler kurmak ve bunları sürdürmek, ilaç geliştirmeden düzenleyici makamların onaylarına, erişimden sağlık politikasına kadar, Roche’un terapötik alanlardaki çalışmalarını etkileyen değerli görüşlerin, bilgi ve deneyimin elde edilmesinde etkin bir yöntem oluşturur. Hasta grupları ve hastalarla gerçek dünya verisi (ör. FMI ve Flatiron) ve ilaçlara erişimden, hastalık farkındalığı oluşturma ve klinik çalışma tasarımına kadar çeşitli projelerde iş birliği yapıyoruz.

Devletler, ticaret birlikleri (EFPIA, MedTech Europe ve AdvaMed gibi), toplum ve medya gibi farklı paydaşlar, sektörün hasta grupları ile nasıl etkileştiği konusunda dürüstlük ve şeffaflık istemenin yanında, sektörün sağladığı finansal veya ayni yardımların da açıklanmasını bekler. Roche, dünya genelinde her sene birlikte çalıştığı hasta gruplarının adlarını ve onlara sağladığı desteği çeşitli kanallar vasıtasıyla yayınlamaktadır.

Roche, hasta gruplarıyla olan iş birliklerinde sürekli olarak en yüksek standartları uygular. Hasta gruplarıyla ve hastalarla tüm iş birliklerimiz dürüstlük, bağımsızlık, saygı, eşitlik, şeffaflık ve karşılıklı yarar gibi ortak değerlere dayanmaktadır.

Hepimizden beklenenler:
  • Hasta grupları ve hastalar önemli paydaşlardır; onlara saygı duymalıyız.
  • Hasta grupları ve hastalarla tüm iş birliklerini dürüstlük, bağımsızlık, saygı, eşitlik, şeffaflık ve karşılıklı yarar standartları üzerine kurmalıyız.
Soru-Cevap

Satış Departmanında çalışıyorum. Satışları artırmak amacıyla bir hasta grubuna, grubun sorumlu olduğum Roche ürününü kamuoyunda desteklemesi karşılığında maddi katkı yapmayı hedefliyorum. Bu davranış doğru mudur?

Hayır. Hasta grubunun bağımsızlığına saygı göstermeli ve hasta grubunu ­bir pazarlama aracı olarak kötüye kullanmamalısınız.

Belirli projelerde bir hasta grubuyla iş birliği yapıyorum ve bazen hastaların kişisel verileri benimle paylaşılıyor. Ne yapmam gerekiyor?

Söz konusu proje ile ilgili kişisel verilerin yeterli biçimde korunduğundan emin olmak görevinizdir.

Daha fazla bilgi ve rehberlik için:

Daha fazla bilgi için Hasta Grupları ile İş Birlikleri Hakkında Roche Direktifi (“Roche Directive on Collaborating with Patient Groups”) belgesine başvurun. Daha fazla bilgi ve rehberlik için Roche internet ve intranetini ziyaret edebilirsiniz.

 

Yardım ve Öneriler