Doğru Raporlama ve Muhasebe

Finansal ve finansal olmayan bilgileri gerçek ve tarafsız şekilde ­hazırlar ve raporlarız

Verilerde dürüstlük işimiz için büyük önem taşır.

Hazırladığımız ya da sorumlu olduğumuz herhangi bir verinin, bilginin veya kaydın gerçek ve tarafsız olması sağlanmalıdır. Bunlar, Roche’un Yıllık ve Finansal Raporlarından araştırma ve geliştirme verilerine, kişisel yolculuk ve gider makbuzlarımızdan e-posta mesajlarımıza kadar değişik şekillerde olabilir.

Roche yürürlükteki yasalara, şirket içi muhasebe ve raporlama talimatlarının yanı sıra şirket dışı finansal ve finansal olmayan raporlama standartlarına uymalıdır. Ayrıca denetçilerden hisse ve borç yatırımcılarına, düzenleyici makamlardan devlet organlarına tüm paydaşlarına verdiği bilgilerin şirketin finansal durumunu gerçek ve tarafsız bir şekilde yansıttığından emin olmalıdır.

Hiçbir raporda, yayında, kayıt veya gider makbuzunda asla sahte veya yanıltıcı bir beyanda bulunmamalıyız.

Sahte kayıt ve hesap hazırlanması ya da gerçeklerin yanlış şekilde temsil edilmesi sahtekârlık teşkil eder. Roche’un bir şirket olarak yükümlülüğünün yanı sıra, bu tür yasal olmayan davranışlarda bulunan çalışanlar da ağır cezalara tabidir.

Hepimizden beklenenler:
  • Hazırladığımız ya da raporladığımız herhangi bir finansal ya da finansal olmayan bilginin gerçek, tarafsız ve eksiksiz olmasını sağlamalıyız.
  • Hiçbir Roche raporunda, yayınında, kaydında veya başka belgesinde gerçekleri yanlış şekilde temsil etmemeliyiz.
Soru-Cevap

Birim Yöneticim belirli bir müşterimizden beklediği siparişlerin, müşteriden kesin sipariş emri gelmemiş olmasına rağmen deftere kaydedilmesini istedi. Bu doğru mudur?

Hayır. Sahte kayıt ve hesap hazırlanması ya da gerçeklerin yanlış şekilde temsil edilmesi sahtekârlık teşkil eder ve disiplin cezalarının yanı sıra, hem siz hem de Roche için cezai ve hukuki yaptırımlara yol açabilir. Hiçbir Roche belgesine asla sahte veya yanıltıcı girdileri kaydetmeyin.

Son zamanlarda işim nedeniyle epey yolculuk yapıyorum ve otel faturalarının bazılarını kaybettim. Bu durum başına gelmiş olan bir iş arkadaşım birkaç sahte fatura sunmaktan zarar gelmeyeceğini söylüyor. Bu doğru mudur?

Hayır. Böyle bir şey yapacak olursanız, masraf raporunuzda sahte bildirimde bulunmuş olursunuz ve buna izin verilemez. Uygun bir çözüm yolu bulmak için Birim Yöneticinizle konuşmalısınız.

Yardım ve Öneriler