Roche’un Sürdürülebilirlik Anlayışı

Toplum üzerindeki etkimiz

Roche 1896’da kurulduğundan beri yerel ve global seviyede bir çok sürdürülebilir farklılık yaratmıştır. Roche’un sürdürülebilirlik yaklaşımı hastalara, insanlara, iş ortaklarına ve gezegene odaklanan bütünsel bir yaklaşımdır.

Halen hakim şirket hisselerinin çoğuna sahip olan şirket kurucularımızın ve kurucu ailemizin desteği, bu vizyona sadık kalmamıza olanak sağladığı gibi dünya genelinde milyonlarca hastanın yaşamında fark yaratma yöntemimize de şekil vermiştir. Roche’un toplum üzerindeki en büyük etkisi yeni ilaçlar, diagnostik sistemler ve kişiye özel sağlık hizmeti çözümlerindeki araştırma ve geliştirme faaliyetleridir. Bu konuda Roche’un başarılı bir mirası vardır: Roche tarafından geliştirilmiş olan otuzdan fazla ilaç Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından temel ilaçlar olarak kabul edilmektedir.

Paydaşlarımız için değer oluşturur, işimizi etik ve sorumlu biçimde yürütürüz. Sürdürülebilirlik işimizin vazgeçilmez bir parçasıdır ve iş stratejimizin temellerini oluşturur. Global bir sağlık hizmetleri şirketi olarak iş stratejimize uygun olan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni (SDG’ler), özellikle de sağlıklı yaşamları ve toplumsal refah sağlamayı amaçlayan SDG 3’ü, desteklemeye kararlıyız.

Beş Yıllık Kurumsal Hedeflerimiz ile bütünleşik olan uzun vadeli düşünceye bağlılığımız, aynı zamanda ilerlemenin yıllık olarak izlendiği hedeflerle ilgili bir ölçüt görevi görmektedir. Raporlamalarımız açısından, entegre bir önem belirleme süreciyle değerlendirilen ve toplum üzerinde olumlu etkiyle sonuçlanan, işimizle ilgili konulara odaklanırız. Global Raporlama Girişimimizde (GRG) tarafından belirlenen standartları uygulayarak finansal olmayan raporlamalarımızda mükemmeliyeti sağlamaya kararlıyız.

Paydaşlarımızla açık ve yapıcı bir şekilde iletişim kurmak, sürdürülebilir değer ve büyüme yaratma yeteneğimizi geliştirmekte kritik önem taşır. Sürdürülebilirlik Komitemiz, sürdürülebilirlik konularında çeşitli görüş belgeleri yayınlar; her bir görüş belgesi paydaşlarımızın belirli bir konudaki beklentilerine ve endişelerine odaklanır. Tutarlı iletişim için bu belgeler kullanılabilir, hatta kullanılmalıdır.

Ayrıca paydaşlarımıza farklı bilgi kanalları kullanarak sürdürülebilirlik konularında daha fazla bilgi sağlarız. Örneğin binalarımızın sürdürülebilir olarak inşa edilmesi hakkında daha fazla bilgi veririz. Bu bilgilendirme, hem binalarımızın kullanım süresini içerir hem de döngüsel ekonomi, enerji verimliliği ve iş yeri konforunun artırılması gibi konularda da çözümler sunar.

Hepimizden beklenenler:
  • Günlük iş hayatımızda Roche’un sürdürülebilirlik anlayışını uygulamalıyız.
  • Roche’un sürdürülebilirlik elçileri olarak hareket etmeliyiz.
Soru-Cevap

Roche’un sürdürülebilirlik anlayışını tek bir cümle ile nasıl açıklayabilirim?

Günümüzde ve gelecekte hayatları iyileştirmeye odaklanarak paydaşlarımız için değer yaratmak.

Roche’un sürdürülebilirlik yaklaşımı nedir?

Roche’un sürdürülebilirlik yaklaşımı hastalara, insanlara, iş ortaklarına ve gezegene odaklanan bütünsel bir yaklaşımdır.

Roche’ta Sürdürülebilirlik nasıl yönetilir?

Sürdürülebilirliği yönetmekten tek bir departman sorumlu tutulmaz. Aksine, tüm çalışanlar işlerine sürdürülebilirliği dahil etmeye teşvik edilir. Roche Kurumsal Sürdürülebilirlik Komitesi (CSC) bunu desteklemek için hem Grup’un sürdürülebilirlik stratejisini ve talimatlarını hem de ilgili faaliyetlere ve ilerlemelere ilişkin raporları hazırlama sorumluluğunu üstlenmiştir. Ayrıca sosyal, çevresel ve etik konularda materyalleri değerlendirmekten ve önceliklendirmekten de sorumludur.

Daha fazla bilgi ve rehberlik için:

Roche Ürünlerinin toplum üzerindeki sürdürülebilir etkisi hakkında daha fazla bilgi için Milyonlar için Hayat Kurtarıcılar (“Lifesavers for Millions”) kitapçığını öneriyoruz; Roche Grubu İletişim bölümünden ücretsiz bir kopyasını isteyebilirsiniz. Daha fazla bilgi ve rehberlik için Roche internet ve intranetini ziyaret edebilirsiniz.

Yardım ve Öneriler