Uyum Görevlileri

Uyum Görevlileri bizi destekler

Baş Uyum Görevlisi (CCO) ve Uyum Görevlileri ağı, tüm Roche Grubu genelinde Roche Grubu Davranış Kurallarına tutarlı bir şekilde uyum sağlanmasında kararlıdır. Baş Uyum Görevlisi ayrıca, Roche Grubu Davranış Kurallarının uygulanması ve bunlara uyulmasına ilişkin konularda çalışanlar, hissedarlar, iş ortakları, müşteriler ve kamu için bir iletişim sorumlusu olarak hizmet verir.

Her bir Roche bağlı kuruluşu için bir yerel Uyum Görevlisi atanmıştır. Bu görevlinin sorumlulukları, sadece bunlarla sınırlı olmamakla beraber aşağıdakileri içerir:

  • Çalışanların doğru iş davranışı hakkında tereddütleri olduğunda nereden yardım ve tavsiye alabileceklerini bilmelerini sağlamak,
  • Tıbbi İlaç ve Diagnostik birimleri arasında sinerji oluşturulabilecek noktaları belirleyip bunlardan yararlanmak üzere yerel, bölgesel ve global uyum uzmanları ile ağ oluşturarak iş birliği kurmak,
  • Yerel uyum çabaları, girişimleri ve eğitim programlarını koordine etmek,
  • Uyum takibini, kontrollerini ve denetlemelerini desteklemek ve fiilen gerçekleştirmek,
  • Yerel dürüstlük risk yönetim süreçlerinde Birim Yönetimini desteklemek,
  • Uyumsuzluk oluşan durumların yeterli düzeyde ele alınabilmesi için İş Etiği Olay Raporlama Sistemini (Business Ethics Incident Reporting System - BEIR) kullanarak raporlama dâhil, Birim Yönetimini desteklemek,
  • Uyumla ilgili endişeleri olduğunda çalışanları çekinmeden konuşmaya teşvik etmek.

Baş Uyum Görevlisi, yerel Uyum Görevlileri ağının koordinasyonundan sorumlu olup, bu ağ içinde en iyi uygulama örneklerinin düzenli bir şekilde paylaşılmasını ve global Uyum araçlarının sürekli olarak incelenip güncellenmesini sağlar.

Hepimizden beklenenler:
  • Uyumla ilgili endişe duyduğumuzda yardım ve tavsiye almak ya da bunu bildirmek üzere Birim Yöneticimizle görüşme konusunda kendimizi rahat hissetmezsek yerel Uyum Görevlisi ile iletişim kurmalıyız.
  • Yerel yönetimle ya da yerel Uyum Görevlisiyle görüşmeyi tercih etmediğimiz durumlarda Baş Uyum Görevlisi ile iletişime geçmeliyiz.
Soru-Cevap

Bir paydaşımız, Roche’ta çalışan bir kişinin Roche Grubu Davranış Kurallarını ihlal ettiğini iddia ederek şikâyette bulunmak istiyor. Paydaşımız bu şikâyetini kime yöneltmelidir?

Baş Uyum Görevlisi, Roche Grubu Davranış Kurallarının uygulanması ve bunlara uyulmasına ilişkin konularda çalışanlar, hissedarlar, iş ortakları, müşteriler ve kamu için bir iletişim sorumlusu olarak hizmet verir.

Bir Roche bağlı kuruluşunda Satış Müdürü olarak çalışıyorum ve ­Roche’un iş dürüstlüğü beklentilerini göz önüne aldığımda, Birim Yöneticimden aldığım bir talimat beni rahatsız etti. Ne yapmalıyım?

Çekinmeden konuşun ve endişelerinizi doğrudan Birim Yöneticinize anlatın. Birim Yöneticinizden aldığınız yanıttan memnun kalmazsanız, endişelerinizi ciddi ve gizli bir şekilde ele alacak olan yerel Uyum Görevlinizle temas kurun.

Yardım ve Öneriler