Şirket içi bilgi ve içeriden öğrenilen bilgilerle borsa ticareti

Şirket içi bilgileri korur ve içeriden öğrenilen bu bilgilerle borsa ­ticareti yapılmasını önleriz

Şirket içi bilgi, makul bir yatırımcının şirket hisselerini almaya veya satmaya karar verirken önemli kabul ettiği, Roche veya iş ortakları hakkında kamuya açıklanmamış bilgiler olarak tanımlanır. Bu türde bilgiler arasında olası şirket birleşmelerine ilişkin bilgiler ve finansal sonuçlar, şirketlerin satın alınması veya elden çıkarılması, sermaye artışları, sermaye piyasasındaki işlemler, önemli lisans anlaşmaları, diğer iş birlikçi çalışmalar hakkında bilgiler ve belli başlı klinik çalışmaların sonuçları bulunur.

Görevlerini yürütürken kasten veya tesadüfen bu tür bilgilere erişen Roche çalışanları, şirket içi bilgilere sahip kişiler olarak kabul edilir. Benzer şekilde, bu tür bilgileri alan fakat Roche’ta çalışmayanlar da içeriden öğrenilen bilgilere sahip kişiler olarak kabul edilir.

Şirket içi bilgilere sahip kişiler aşağıdaki kurallara uymalıdır:

  • Şirket içi bilgiler kesinlikle gizli tutulmalı ve aile üyeleri de dâhil olmak üzere bu türdeki bilgiye sahip olmayan şirket içindeki ya da dışındaki kişilere açıklanmamalıdır,
  • Şirket içi bilgilere sahip kişiler, Roche hisselerini veya ilgili diğer şirketlerin hisselerini satmamalı, satın almamalı ya da ticaretini yapmamalıdır,
  • Şirket içi bilgilere sahip kişiler, bu türdeki bilgiye sahip olmayan bireylere borsa önerileri vermemelidir.

Çoğu ülkede içeriden alınan bilgilerle borsa ticareti yapmak kesinlikle yasak olup hem bunu yapan kişi hem de Roche cezalandırılabilir.

Hepimizden beklenenler:
  • Şirket içi bilgileri korumalıyız.
  • İçeriden öğrenilen bilgilerle kendi çıkarımız veya başka herhangi birinin çıkarı için borsa ticareti yapılmasını önlemeliyiz.
  • Bir sorumuz olduğunda veya Roche Grubu Şirket İçi Direktifinin kapsamı ya da uygulaması konusunda tereddüt edersek Grup Hukuk Departmanı ile iletişime geçmeliyiz.
Soru-Cevap

Roche’un başka bir farmasötik şirketi satın almayı amaçladığına dair söylentiler kulağıma geldi. Roche hisselerini ya da olası hedef şirketin hisselerini alıp satmama izin verilir mi?

Söylentiler içeriden öğrenilen bilgi olarak değerlendirilmez, dolayısıyla sözünü ettiğiniz ticaret prensipte kabul edilebilir. Ancak aldığınız bilginin kaynağı, işlemle ilgili olan bir Roche kaynağı ise bu konuda çok dikkatli olmalı ve herhangi bir hisseyi alıp satmadan önce bunu Roche Grubu Hukuk Departmanına danışmalısınız.

Yıl ortası sonuçlarına ilişkin gizli ve kamuya açıklanmamış bilgi içeren bir raporun kopyasını buldum. Bu sonuçların bir rakibimizin hisse fiyatında maddi bir etki yaratacağını düşünüyorum. Bu bilgiye dayanarak rakibimizin hisselerini satın almama izin verilir mi?

Hayır, bu gizli bilgi sizin ya da şirketin yararına olsa bile bu bilgiyle hiçbir şey yapmanıza izin verilmez. Rakibe ilişkin bilgi, rakibin hisse fiyatı üzerinde maddi etki yaratacak önemli sonuçlar içeriyorsa, bu durumda siz tesadüfen içeriden öğrenilen bilgiye sahip kişi kapsamına dâhil olacağınızdan, bu konudaki geçerli kurallara uymalısınız.

Daha fazla bilgi ve rehberlik için:

Daha fazla bilgi için Roche Grubu Şirket İçi Direktifi (“Roche Group Insider Directive”) belgesine başvurun. Daha fazla bilgi ve rehberlik için Roche internet ve intranetini ziyaret edebilirsiniz.

Yardım ve Öneriler