İnsan Hakları

İnsan Hakları işimizin temelinde yer alır

1896’da kurulduğundan beri Roche, uluslararası bir şirket olarak operasyonlarında, değer zincirinde ve iş faaliyetlerinde bir çok yönden insan haklarını desteklemiştir. Birçok paydaşımız topluma bu değerli katkımızın farkındadır. Roche, kendi faaliyetlerini izleyerek değerlendirir, kanıtlar sunar ve paydaşları ile aktif olarak ilişki kurar.

‘Koru, Saygı Göster, Çare Bul’ yaklaşımından oluşan “Ruggie İlkeleri”, 2011 yılında BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’nin (UNGP’ler) kabul edilmesi üzerine, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından onaylanmıştır. Bu ilkeler devletler, işletmeler ve toplumdan büyük destek görmüştür. Bunun sonucunda çoğu ülke, UNGP’leri uygulamak için ulusal bir eylem planı yayımlamıştır.

Roche, UNGP’leri kabul eder, destekler ve bunlara saygı duyar. Ayrıca, 10 BM Uluslararası Sözleşme İlkelerine, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine ve Uluslararası Çalışma Örgütünün İş Hayatında Temel İlkeler ve Haklarına uymakta aynı derecede kararlıdır.

Riskleri değerlendirmek, farkındalığı artırmak, durum tespiti yapmak, hukuki altyapıyı güçlendirmek, kolektif eylemlerde yer almak, açık diyaloglar kurmak ve şeffaf raporlama gerçekleştirmek gibi çeşitli yöntemlerle insan haklarının, mevcut operasyonların temelinde yer almasını hedefleriz. İnsan hakları ihlali ile karşılaştığımızda gerekli iyileştirmeleri yaparız.

Hepimizden beklenenler:
  • Etki alanımızda insan haklarını teşvik etmeli ve korumalıyız.
  • İnsan haklarının ihlal edildiğinden şüphelendiğimizde açıkça dile getirmeliyiz.
  • İş Ortaklarıyla çalışırken risk tabanlı durum tespiti gerçekleştirmeliyiz.
Soru-Cevap

Tedarikçilerimizden birinin çocuk işçi çalıştırmaktan dolayı halen bir soruşturma geçirdiği gayriresmî bir şekilde kulağıma geldi. Bu söylentiyi göz ardı etmeli miyim?

Hayır. Roche, insan haklarını korur ve iş ortaklarının, yürürlükteki yasa ve genel olarak kabul edilen sürdürülebilirlik standartlarına uymayan davranışlarına tolerans göstermez. Derhal çekinmeden bunu dile getirmeli ve bu bilgiyi Birim Yöneticinizin dikkatine sunmalısınız. Roche konuyu araştıracak ve uygun önlemleri alacaktır.

İnsan Hakları konularına ilgi duyuyorum. Zorla çalıştırma ve çocuk işçiler gibi konularda Roche’un görüşü hakkında bilgiyi nerede bulabilirim?

İnsan Haklarına Saygı Konusunda Roche Görüş Belgesi (“Roche Position Paper on Respecting Human Rights”) ve Roche Grubu İstihdam Politikası (“Roche Group Employment Policy”)belgelerinde bu bilgileri bulabilirsiniz.

Yardım ve Öneriler