Hediyeler ve Ağırlama

Kişisel dürüstlüğümüz hakkında endişe yaratabilecek hediyeleri ve ağırlamaları kabul veya teklif etmeyiz

Şahsi veya mesleki dostluklar sebebiyle iyi niyetle hediyeler alınıp verilse ya da ağırlama gerçekleştirilse de bunlar yanlış anlaşılabilir ve uygunsuz avantaj olarak algılanabilir. Kişisel dürüstlüğümüz ya da Roche’un dürüstlüğü ve bağımsızlığı hakkında herhangi bir endişe yaratabilecek hediyeleri veya ağırlamaları teklif etmemeli ya da kabul etmemeliyiz.

Kamu ya da özel sektörden olsun, mevcut veya olası iş ortaklarıyla aramızda uygunsuz bir ilişki oluşmasından ya da uygunsuz ilişki izlenimi yaratılmasından kaçınmak için Roche çalışanları aşağıdaki ilkelere uymalıdır:

Hediye ve Ağırlama Temini

  • Hediye veya ağırlama, ancak uygun olduğunda ve alıcının kararlarını etkilediği izlenimi verme riski olmadığında sağlanabilir.
  • Hediyeler asgari değerde olmalı ve ağırlama makul sınırları aşmamalıdır. Pahalı veya uygunsuz hediye ya da ağırlama kesinlikle yasaktır.

Hediye ve Ağırlama Kabulü

  • Herhangi bir türde hediye ya da ağırlama talep edilmesi veya istenmesi yasaktır. Buna sadece mallar değil, her türlü avantaj dâhildir.
  • Talep edilmeden verilmiş hediye ya da ağırlamalar ancak normal nezaketi geçmemesi ve kabul edilen yerel iş uygulamalarını aşmaması kaydıyla kabul edilebilir.
  • Ağırlama teklifleri, ancak işin normal seyri sırasında ortaya çıkarsa, aşırı olarak algılanmayacaksa ve uygun ortamlarda gerçekleşirse kabul edilebilir.

 

Sağlık mesleği mensupları (SMM’ler), sağlık hizmetleri kuruluşları (SHK’ler) ve hasta kuruluşları (HK’lar) gibi belirli grup ve bireylere verilen hediyeler ve yapılan ağırlamalar hakkında daha katı kurallar bulunmaktadır.

Talep edilmeden verilen bir hediye ya da ağırlamayı kabul etmenin uygun olup olmadığı hakkında kuşkuya düştüğünüzde Birim Yöneticinize danışmalısınız.

Hepimizden beklenenler:
  • Herhangi bir hediye veya ağırlamayı kabul etmenin veya vermenin, bizim kişisel ­dürüstlüğümüz ve Roche’un dürüstlüğü ve bağımsızlığı hakkında bir endişe ­yaratmamasına dikkat etmeliyiz.
  • Mevcut veya olası herhangi bir Roche iş ortağından asla hediye veya ağırlama talep etmemeliyiz.
  • Endişeli olduğumuz durumlarda Birim Yöneticimizle görüşmeliyiz.
Soru-Cevap

Önemli bir Roche müşterisi, şirketinin 50. yıl dönümünü kutlamak üzere bir akşam yemeği veriyor. İş dünyasından önemli başka kişiler ve devlet yetkilileri katılacak. Ben de davet edildim. Bu daveti kabul etmeme izin verilir mi?

Evet, bu yemeğe Roche temsilcisi olarak davet edildiyseniz ve Birim Yöneticiniz bunu kabul ettiyse, izin verilir.

Önemli bir Roche tedarikçisi, eski bir müşteri olarak bana teşekkür etmek amacıyla beni ve eşimi hafta sonu golf oynamaya davet etti. Bunu kabul edebilir miyim?

Hayır. Bu daveti kabul etmeniz sizin ve Roche’un dürüstlüğünü ve bağımsızlığını tehlikeye düşürür, özellikle davet pahalı görünüyor ve işle ilgili olmayan bir aile üyesini de kapsıyorsa.

Daha fazla bilgi ve rehberlik için:

Daha fazla bilgi için Roche İş Dürüstlüğü Direktifi (“Roche Directive on Integrity in Business”) belgesine başvurun. Daha fazla bilgi ve rehberlik için Roche internet ve intranetini ziyaret edebilirsiniz.

Yardım ve Öneriler