Yardım ve Tavsiye Almak

Sorgulamak, önlemenin bir parçasıdır

Günlük çalışmalarımızda, Roche Grubu Davranış Kurallarının ya da onun atıfta bulunduğu belgelerin (ör. yönergeler, politikalar, kurallar) açıkça kapsamadığı durumlarla karşılaşabiliriz. Hangi davranışın doğru olduğundan emin değilsek, kendimize aşağıdaki soruları sormalıyız:

  • Davranışım yasal mı?
  • Davranışım Roche Değerleri ile tutarlı mı?
  • Davranışım Roche Grubu Davranış Kurallarına uygun mu?
  • Davranışımın Roche veya benim için olumsuz sonuçları olabilir mi?
  • Davranışım bir gazetede yayımlansa, bundan rahatsız olabilir miyim?

Çoğu zaman bu soruların yanıtları bize yeterince yol gösterir. Buna rağmen yine de doğru davranışın ne olduğu konusunda kuşkuya düşersek veya emin olamazsak, yardım ve tavsiye almak doğru olacaktır.

Soru sormak için açık görüşlü bir kültürü teşvik eden Roche, her şeyden önce ve en önemlisi, uyumlu olmayan davranışları önlemeyi amaçlar. Kendilerine bağlı çalışanlar herhangi bir konuda kuşkuya düştüğünde Birim Yöneticileri, çalışanların Roche Grubu Davranış Kurallarına uymaları için gereken yardım ve tavsiyeyi almalarını sağlamaktan sorumludur.

Belirsizlikleri gidermek için iletişim kurabileceğimiz kişiler: Birim Yöneticimiz, yerel Uyum Görevlisi, Uyum Direktörü ya da Roche Grubu Davranış Kuralları Yardım ve Tavsiye Hattı (RoCoCHAL).

Hepimizden beklenenler:
  • Doğru iş davranışının ne olduğu hakkında kuşkularımız olduğunda yardım ve tavsiye istemeliyiz.
  • Bize bağlı çalışanlara yardım ve tavsiye sağlamalıyız.
Soru-Cevap

Doğru iş davranışının ne olduğundan emin değilsem ne yapabilirim?

Kendinize, “Davranışım bir gazetede yayımlansa, bundan rahatsız olabilir miyim?” gibi belirli bazı sorular sorun. Kuşkuya düşerseniz yardım ve tavsiye alın.

Nereden yardım ve tavsiye alabilirim?

Birim Yöneticiniz, yerel Uyum Görevlisi ya da Baş Uyum Görevlisi ile temas kurabilirsiniz. Yerel ve bölgesel düzeyde mevcut olan yardım ve tavsiye araçlarının yanı sıra Roche Grubu Davranış Kuralları Yardım ve Tavsiye Hattına sorunuzu sorabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ve rehberlik için:

Daha fazla bilgi için Roche Grubu ­Davranış Kuralları Yardım ve Tavsiye Hattının Kullanımı Hakkında Roche Direktifi (“Roche Directive on the Use of Roche Group Code of Conduct Help & Advice Line”) belgesine başvurun. Daha fazla bilgi ve rehberlik için Roche internet ve intranetini ziyaret edebilirsiniz.

Yardım ve Öneriler