Rekabet Yasası

Rekabet yasalarının ihlal edilmesi kazanç sağlamaz

Rekabet hukukuna ilişkin düzenlemeler olarak da adlandırılan rekabet yasaları, rekabeti korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu yasalar rekabeti engelleme, kısıtlama ya da saptırma amacını taşıyan ya da böyle bir etkiyi yaratan iş davranışlarını yasaklar (ör. fiyatların sabitlenmesi ve pazar ya da müşterilerin bölüştürülmesi gibi).

Roche, fikrî mülkiyet haklarının ve pazarlama haklarının meşru bir şekilde korunması da dâhil olmak üzere rekabeti teşvik eden ve koruyan tüm çabaları destekler.

Roche, rekabet hukuk mevzuatı için geniş çaplı bir uyum programı oluşturmuştur. Çalışmaları sırasında rekabet konuları ile karşılaşan çalışanların rekabet kanunlarının temel ilkelerini ve bu yasalara uymanın önemini bilmeleri beklenir. Eğer rekabet hukuku ile ilgili bir sorunun cevabı net değilse, çalışanlar bu konuda yardım ve tavsiye almalıdır.

Rekabet kanunlarını ihlal etmenin cezası ağırdır. Roche’un şirket olarak yükümlülüğünün yanı sıra, rekabete aykırı davranışlarda bulunan çalışanlar da cezaya tabi olacaktır.

Bir ihale süreci üzerinde çalışan Roche personeli, ihalelere ilişkin yürürlükteki yasa ve düzenlemeleri bilmeli ve bunlara uymalıdır. Tedarik sürecinin tüm aşamalarında geçerli resmî prosedürlere uymak ve karar verecek devlet yetkililerine doğru, şeffaf ve ayrımcılıktan uzak veriler sunmak suretiyle şeffaflık korunmalıdır.

Roche, jenerik ve biyobenzer ilaç üreticileri de dâhil olmak üzere rakiplerinin meşru faaliyetlerine saygı duyar. Ancak, rakiplerinin de yürürlükteki yasalara, düzenlemelere ve sektör kurallarına uymasını bekler.

Roche’un yürürlükteki rekabet yasalarına uyma konusundaki kararlılığına rağmen, rekabet hukuku yetkilileri Roche’u önceden bildirilmeyen bir incelemeye tabi tutabilir (buna “şafak baskını” adı verilir). Bir inceleme olması halinde Roche, yetkililerle tam anlamıyla iş birliği yapacak ve hiçbir belge, veri ya da resmî mühürlü içeriği imha etmeyecektir.

Hepimizden beklenenler:
  • Yürürlükteki rekabet yasalarına uymalı ve meşru rekabeti engelleyecek ya da bozacak, rekabete karşı davranışta bulunmamalıyız.
  • Kuşkuya düştüğümüzde hukuki tavsiye almalıyız.
  • Bir inceleme olduğunda yetkililerle tam anlamıyla iş birliği yapmalıyız.
Soru-Cevap

Pazarlama Departmanında çalışıyorum ve rakiplerimizden birinin pazar payını arttırmak için müşterilere büyük miktarda iskonto yaptığını biliyorum. Bu rakiple temas kurup satış fiyatlarında ve bazı müşterileri ve pazarları bölüştürmek konusunda anlaşmaya varabilir miyim?

Hayır. Satış veya alış fiyatlarının birlikte tespit edilmesi ve müşterilerle pazarların bölüştürülmesi rekabet yasalarının ciddi bir şekilde ihlalidir. Roche, çalışanlarının bu tür rekabete aykırı davranışlar sergilemesini kesinlikle yasaklar.

Çalıştığım Roche şirketinde rekabet hukuku yetkilileri bir inceleme başlattı. Roche’un rakiplerinden biri ile yakın geçmişte yaptığım bazı yazışmalar, rekabete karşı bir davranışın kanıtı olarak yanlış yorumlanabilir. Bu yazışmaları imha etmeli miyim?

Hayır. Rekabet soruşturmasıyla ilgili olabilecek hiçbir belge veya veri, hiçbir koşulda imha edilemez. İnceleme yapılması halinde Roche, yetkililerle tam anlamıyla iş birliği yapacaktır.

Daha fazla bilgi ve rehberlik için:

Daha fazla bilgi için Roche Rekabette Davranış Direktifi (“Roche Directive Behaviour in Competition”) belgesine başvurun. Daha fazla bilgi ve rehberlik için Roche internet ve intranetini ziyaret edebilirsiniz.

Yardım ve Öneriler