İş Dürüstlüğü

Roche’un dürüstlüğü çalışanlarının davranışlarına bağlıdır

Tüm paydaşlarımız iş faaliyetlerimizde dürüst davranmamızı bekler.

İş dürüstlüğü, işimizi Roche Grubu Davranış Kuralları ve sosyal sorumluluk doğrultusunda yürütme taahhüdümüz ile tutarlı olan hem fiilî etik iş davranışları hem de etik davranış izlenimi olarak tanımlanır.

İş dürüstlüğü, ilk olarak ve her şeyden önce yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uymanın yanı sıra Roche’un belirlediği yüksek dürüstlük standartlarına da uymamız anlamına gelir. Bu standartlara uyum, Roche’un sürdürülebilir başarısı için bir ön koşuldur.

Yüksek dürüstlük standartlarımıza uymak, bazı durumlarda iş kaybına yol açabilir. Ancak Roche, dürüst davranmanın ticari bir avantaj sağladığından emindir.

Her bir Roche çalışanı, kendi davranışları ile Roche’un şirket olarak dürüstlüğüne katkıda bulunur. Roche iş faaliyetlerini dünya çapında yürüttüğünden, bir ülkedeki çalışanların görev suistimali Roche için global düzeyde olumsuz sonuçlar doğurabilir.

İş faaliyetlerinde uygun davranışı belirleyen hükümler ve koşullar, her bir olayla ilgili faktörler göz önüne alınarak olay bazında ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Roche, şirket çalışanlarına ve iş ortaklarına Roche’un iş dürüstlüğü standartlarına uymaları için gereken uygun bilgi, talimat, eğitim, kılavuzluk ve desteği sağlar.

Hepimizden beklenenler:
  • Yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere ve Roche’un belirlediği yüksek dürüstlük ­standartlarına uymalıyız.
  • İşimizdeki davranışlarımızın Roche’un beklentilerine ve iş dürüstlüğü standartlarına uyup uymadığını, olay bazında ayrı ayrı değerlendirmeliyiz.
Soru-Cevap

Yakın zamanda bana iddialı bir satış hedefi belirlendi. Bu hedefi yakalayıp prim alabilmek için Roche’un iş dürüstlüğü standartlarını ihlal etmem gerekecek. Buna izin verilir mi?

Hayır. Roche’un iş dürüstlüğü standartlarına her zaman uymanız beklenir. Durumu Birim Yöneticinizle açıkça görüşün ve Roche’un iş dürüstlüğü standartlarına uygun bir çözüm yolu bulun.

Birim Yöneticim, bence Roche’un iş dürüstlüğü standartlarına uygun olmayan bir şey yapmamı istiyor. Nasıl hareket etmeliyim?

Birim Yöneticinize endişelerinizi derhal söyleyin. İş davranışlarınızdan nihai olarak sorumlu olan sizsiniz. Birim Yöneticiniz ısrar ederse veya bunu dile getirmemenizi söylerse, derhal yerel Uyum Görevlisi ya da Uyum Direktörüyle iletişime geçmelisiniz. Alternatif olarak Roche Grubu Çekinmeden Konuşun Hattını da kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ve rehberlik için:

Daha fazla bilgi için Roche İş Dürüstlüğü Yönergesi (“Roche Directive on Integrity in Business”) belgesine başvurun. Daha fazla bilgi ve rehberlik için Roche internet ve intranetini ziyaret edin.

Yardım ve Öneriler