Sağlık Hizmetlerine Erişim

Sürdürülebilir sağlık hizmeti taahhüdümüz

Ciddi hastalıkların tanı ve tedavisindeki önemli atılımlarla sağlık hizmetlerinin sunulmasındaki gelişmeler, sağlık sonuçlarını istikrarlı bir şekilde iyileştirmekte ve beklenen yaşam sürelerini de artırmaktadır. Tıbbi yeniliklere ve kaliteli sağlık hizmetlerine evrensel erişim hem global düzeyde bir zorluk hem de bir etik sorunu oluşturmaktadır. Amacımız, ürünlerimize ihtiyacı olan herkesin onlara erişebilmesi ve onlardan yararlanabilmesidir.

Sağlık hizmetinin önündeki global engellere adil ve sürdürülebilir çözümlerin bulunması ancak birçok paydaşın sürekli taahhüdü ve ortak faaliyetleri ile mümkün olabilir. Bu konuda rol alanların birçoğu; kamu mercileri, sağlık hizmeti sağlayıcıları, hasta kuruluşları, sivil toplum paydaşları, yerel toplumlar ve sağlık sektörü birlikte çalışmalıdır.

Küresel bir sağlık hizmeti şirketi olan Roche, engelleri aşarak sağlık hizmetlerine erişimi geliştirmede karşılaşılan sorunlarla mücadele etme sorumluluğuna sahiptir. Yerel sağlık hizmeti gereksinimlerine uyarlanmış, sürdürülebilir ve kapsamlı çözümler aramaktayız. Yeni ilaç ve diagnostik sistemlerin öncüsü olarak yapmış olduğumuz önemli katkıların yanı sıra etkili, kaliteli sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirmek için hayata geçirilmesi gereken ana faktörlere odaklanıyoruz: Farkındalık, Teşhis, Sağlık Hizmetleri Kapasitesi ve Kaynak Bulma. Ayrıca hastalıkların önlenmesi, erken teşhisi ve izlenmesine yönelik etmenler. Bunu, global erişim vizyonumuzu hayata geçirmek için yapıyoruz. Vizyonumuzun amacı, hastaların yenilikçi tekliflerimize kapsamlı, hızlı ve sürdürülebilir şekilde erişmesini sağlamaktır.

Genel bir kural olarak, sağlık hizmet sistemlerindeki gelişmeleri desteklemenin ürün bağışı yapmaktan daha etkili olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, tıbbi ilaç ve diagnostik bağışları, global düzeyde yenilikçi ürünlerimize sürdürülebilir erişimi arttırma yönündeki politikamızın veya uygulamalarımızın temel unsuru değildir.

Tüm erişim programları yürürlükteki mevzuata, düzenlemelere ve sektör kurallarına uygun olmalıdır; bunların arasında farmakovijilans, fiyatlandırma politikası, hasta verilerinin gizliliği, antitröst yasası gereklilikleri ve ayrıca iş ortakları ve diğer paydaşlarla ilişkilerde dürüstlük standartları gibi konular da yer almakla beraber sadece bunlarla sınırlı değildir.

Hepimizden beklenenler:
  • Tüm erişim programlarının yürürlükteki mevzuata, düzenlemelere ve sektör kurallarına tamamen uymasını sağlamalıyız.
  • Farklı paydaşlarla şeffaf ve sorumlu bir şekilde iş birliği yaparak ürün ve hizmetlerimize erişim sağlamalıyız.
Soru-Cevap

Sağlık hizmetlerine erişim ne anlama gelir?

Amacımız, ürünlerimize ihtiyacı olan herkesin onlara erişip, onlardan yararlanabilmesidir. Bu nedenle, gelir düzeylerini, hastalık örüntü ve nedenlerini, sağlık hizmetlerine yönelik siyasi taahhütleri ve sağlık hizmeti altyapısını göz önüne alarak yerel sağlık hizmetleri ihtiyaçlarına uyarlanmış, sürdürülebilir ve kapsamlı çözümler ararız.

Bana ücretsiz ürün talebi gelirse ne yapmalıyım?

İlaç veya diagnostik bağışlarını talep eden teşkilatların bu talepleri olağan dışı bir durum olarak yalnızca aciliyetlerine binaen değerlendirilir ve bu tür taleplerin Kurumsal Bağış ve Yardımseverlik departmanına iletilmesi gerekir.

Yardım ve Öneriler