Uyumsuzluğun Ele Alınması

Uyumsuzluk olgularının yeterli/düzgün bir şekilde ele alınması geniş kapsamlı uyum yönetiminin temel unsurudur

Roche uyumsuz davranışlara hoşgörü göstermez. Roche Grubu Davranış Kurallarını ihlal eden çalışanlar ve Birim Yöneticileri bu davranışlarından sorumlu tutulacaklardır.

Roche aşağıdakileri gerçekleştirerek uyumsuzluk oluşturan durumları yeterli düzeyde ele almaya kararlıdır:

  • Tüm iddiaları ciddiye alarak,
  • İddiaları verimli bir şekilde ve zamanında araştırarak,
  • Gerçekleri tarafsız ve adil bir şekilde değerlendirerek ve,
  • Bir iddia doğrulandığında düzeltici önlemler alarak ve yaptırımları uygulayarak.

Bir soruşturmadan elde edilen kanıtlar makul bir şekilde uyumsuzluğa işaret edene kadar itham edilen çalışan görüşünü bildirme hakkına sahiptir ve söz konusu çalışana, Roche Grubu Davranış Kurallarıyla uyumlu şekilde hareket etmiş gözüyle bakılacaktır. Soruşturmayı yürüten görevlilerle tam anlamıyla iş birliği yapar ve elimizde davranışlarımızın uyumlu olduğunu gösteren kanıtların olmasını sağlarız.

Özellikle de rüşvet ve sahtekârlık dâhil fakat sadece bunlarla sınırlı olmaksızın bazı iddialar, Roche Grubu Denetleme ve Risk Danışmanlığı Departmanları liderliğinde konu uzmanları tarafından soruşturulacaktır.

İnsan Kaynakları ve yerel Uyum Görevlilerinin desteğiyle Birim Yönetimi yeterli düzeltici önlemlerin ve yaptırımların belirlenmesinden sorumludur.

Uyumsuzluk olguları, İş Etiği Olay Raporlama Sisteminde (Business Ethics Incident Reporting System - BEIR) belirlenen Birim Yöneticilerinin sorumluluğu altında olup durumdan haberdar olur olmaz hemen bildirilmelidir.

BEIR Sistemi Üst Yönetimin, Baş Uyum Görevlisinin, Denetleme ve Risk Danışmanlığı Müdürlerinin ihlal iddialarını ilk bildirimden çözüme kadar kayda geçirmelerine, izlemelerine ve gözlemelerine olanak sağlar. Bir raporlama yılı boyunca gerçekleşen uyumsuzluk durumlarının sayısı ve özellikleri Roche Holding Ltd.’nin yıllık raporunda yayınlanacaktır.

Hepimizden beklenenler:
  • Uyumsuzluk oluşturabilecek durumları önlemek için elimizden geleni yapmalıyız.
  • Soruşturma görevlisiyle tam anlamıyla iş birliği yapmalı ve elimizde uyum kanıtı olmasını sağlamalıyız.
  • Bir Birim Yöneticisi olarak uyumsuzluk durumlarını ele almamız gerekirse, yeterli ­düzeltici önlem ve yaptırımları uygulamalıyız.
Soru-Cevap

“Uyum kanıtı” ne anlama gelir?

Uyum kanıtı, davranışlarınızın doğru olduğunu gösteren herhangi bir çeşit kanıt demektir; ör. olası bir çıkar çatışması durumunda Birim Yöneticinizden izin aldığınızın yazılı ispatı gibi.

Eğer Birim Yöneticim, Roche Grubu Davranış Kuralları ile uyumlu olmadığını düşündüğüm bir şeyi yapmam konusunda ısrar ederse ne yapmalıyım? Birim Yöneticimin böyle davranmamda ısrar ettiğine dair bir not yazacak olsam bu yeterli bir uyum kanıtı sayılır mı?

Hayır. Eğer Birim Yöneticiniz doğru olmayan davranışlarda bulunmanızda ısrar ediyorsa, mevcut Çekinmeden Konuşun kanallarını kullanarak bunu dile getirmelisiniz.

Daha fazla bilgi ve rehberlik için:

Daha fazla bilgi için Uyumsuzluk Olgularının Yeterli Bir Şekilde Ele Alınmasına İlişkin Roche Direktifi (“Roche Directive on Adequate Handling of Non-compliance Cases”) belgesine başvurun. Daha fazla bilgi ve rehberlik için Roche internet ve intranetini ziyaret edebilirsiniz.

Yardım ve Öneriler