Fikrî Haklar

Fikrî haklar faaliyetlerimizin temel taşıdır

Roche'ta tıp ve veri bilimindeki gelişmeleri yenilikçi diagnostik sistemlere ve hastaların hayatını değiştiren tedavilere dönüştürüyoruz. Bu yenilikçi modelimizle birlikte Roche, fikrî haklara ve bu hakların etkin bir şekilde korunmasına son derece önem verir.

Fikrî hak yasaları; patentler, ticari markalar, düzenleyici makamlara sunulan veriler, telif hakları, ticari sırlar, alan adları ve bunlarla ilgili haklar gibi değerli Roche varlıklarını korur. Roche, fikrî hakları koruyan yasal ve düzenleyici bir ortamı teşvik eden girişimleri destekler. Fikrî hakların korunmasında başarılı olan devletleri bu konudaki bağlılıklarını devam ettirmeye teşvik ederken gelişmekte olan ülkeleri, toplumsal yarar ve büyüme sağlayan yenilikçi bir ekonomiye olan geçiş döneminde fikrî hakların nasıl bir rol oynayabileceğini değerlendirmeye teşvik ederiz. Birleşmiş Milletler tarafından en az gelişmiş, ya da Dünya Bankası tarafından düşük gelirli olarak tanımlanan ülkelerde yeni patent tescil etmez ve mevcut patentleri uygulamayız.

Roche kendini üçüncü tarafların fikrî haklarına saygı göstermeye adamıştır. Roche, çalışanlarının günlük çalışmaları esnasında üçüncü tarafların fikrî haklarını gereken özenle göz önünde bulundurmasını bekler.

Şirketimizin fikrî hakları ihlal edildiğinde, Roche haklarını savunur. Fikrî hakların ihlal edilmesi sadece Roche varlıklarına zarar vermekle kalmaz; birçok durumda hastaların sağlığı ve güvenliği için bir tehdit de oluşturabilir; ör. sahte ilaç ve diagnostik ürünler kanunsuz olup önemli bir global sağlık problemidir. Roche, kendi etki alanında sahte ürünlere karşı uygun önlemleri alır.

Kamu sağlığı, bir ilacın geliştirilmesinden patent koruma süresinin çok daha ötesinde yarar sağlar; ör. Roche tarafından geliştirilmiş olan 30'dan fazla ilaç halen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Temel İlaçlar olarak kabul edilmektedir. Bunların neredeyse tümü artık patent korumasının dışındadır ve yaşamı kurtaran antibiyotikleri, sıtma ve kemoterapi ilaçlarını kapsar. Yeniliklere yatırım yapılmasını teşvik eden güçlü bir patent sistemi olmadan bu ürünler geliştirilemezdi. Bunlar, patentin sona ermesinden sonra bile Roche’un, küresel sağlığa yönelik devam eden önemli katkılarının kanıtıdır.

Hepimizden beklenenler:
  • Roche’un fikrî haklarını korumalıyız.
  • Üçüncü tarafların fikrî haklarına saygı göstermeli ve kuşkuya düştüğümüz durumlarda uzmanların durumu açığa kavuşturmasını istemeliyiz.
Soru-Cevap

Roche çalışanı olarak yeniliklerimizin fikrî haklarını korumak için ne yapabilirim?

Patent alınabilir bir icat veya diğer türde fikrî haklar altında korunabilecek herhangi başka bir yenilik tespit ettiğinizde patent, ticari marka ya da hukuk departmanı ile iletişime geçmelisiniz. Her türlü bilimsel yayın için patent departmanından onay almanız gerekir.

Bir çalışan olarak Roche’un fikrî haklarını korumak için ne yapabilirim?

Üçüncü bir tarafça Roche’un herhangi bir fikrî hakkının ihlal edildiğinden haberdar olursanız, çekinmeden dile getirerek patent departmanını bilgilendirin.

Pazarlama Departmanında çalışıyorum ve bilimsel bir dergideki bir yazıyı kopyalayıp bir seminere katılan kişilere bu kopyaları vermek istiyorum. Bunu yapmama izin verilir mi?

Üçüncü tarafların telif haklarının her duruma göre ayrı ayrı ele alınması gerektiğini unutmayın. Telif haklarına ilişkin herhangi bir kuşkunuz varsa, Roche intranetinde yer alan Copyright Checkpoint (Telif Hakkı Denetim Noktası) belgesine bakabilirsiniz.

Yardım ve Öneriler