Sosyal Medya ve Elektronik İletişim Araçları

Sosyal medyayı ve elektronik iletişim araçlarını dikkatle kullanırız

“Roche elektronik iletişim araçları” terimi, şirketin kendine ait akıllı telefon, bilgisayar, tablet ve altyapı gibi donanımın yanı sıra e-posta, sohbet uygulamaları ve sosyal medya gibi iş birliği araçlarını kapsar.

İşle ilgili iletişim için sadece Roche elektronik iletişim araçları kullanılmalıdır. Yeni teknoloji hizmetleri, sistemleri, platformları ve üçüncü tarafların işletimindeki araçların, kurumsal kullanım ya da şirket verilerini işleme amacı güden yazılım ve elektronik araçların kullanılmadan önce Roche veya Genentech Information Security tarafından incelenmesi ve onaylanması gerekir. Genel bir kural olarak ve yerel kısıtlamalara tabi olmak üzere, geçerli Roche politika ve direktifleriyle uyumlu Roche elektronik iletişim araçlarının uygun kişisel amaçlarla kullanılması kabul edilir.

Roche elektronik iletişim araçları gereken özenle kullanılmalıdır. Donanım veya verilerin çalınması veya diğer türde kaybı durumunda (ör. güvenlik önlemlerinin ihlali, kimlik hırsızlığı ve istenmeyen veri paylaşımı gibi), yerel BT hizmeti birimi derhal bilgilendirilmelidir.

Roche elektronik iletişim araçlarının kullanımı sırasında, gizlilik hakları koşulsuz olarak garanti edilemez. Sistem operasyonu, bakım, dürüstlük ve güvenlik sağlama, önemli iş devamlılığı amacı ve soruşturma ile davalar gibi bazı durumlarda bu haklar ilgili Roche veri gizliliği ilkeleri ve standartları doğrultusunda geçersiz kılınabilir.

Sosyal Medya
Roche’a ait olan dış kanallar yalnızca Roche İletişim Yöneticileri tarafından oluşturulmalı ve yönetilmelidir. Kanal sahipleri ilgili eğitimleri tamamlamalı, kanalı Roche Dijital Sicili’ne kaydetmeli ve kanaldaki advers olaylar ile ürün şikayetlerini denetlemelidir.

Çalışanların kişisel kanallarının kaydedilmesi gerekmez; ancak kanalınızdaki davranışlarınız şirketin bir yansıması olabilir ve kötü sonuçlar doğurabilir. Örneğin, ürünlerimiz hakkında iletişimler birçok kurala tabidir, ve ürünler hakkında gönderiler yasaktır.

Hepimizden beklenenler:
  • İş amaçları için sadece onaylı Roche elektronik iletişim araçlarını kullanmalıyız.
  • Roche elektronik iletişim araçlarını gereken özenle, öncelikle iş amaçları dahilinde ve aksi yönde bir kısıtlama olmadığı sürece, kişisel amaçlar için makul seviyede kullanmalıyız.
  • Kişisel sosyal medya hesaplarımızı kullanırken sorumlu davranmalıyız.
Soru-Cevap

Ekibim, önceki şirketimde kullanılan yeni bir iş birliği aracını yüklemek ve kullanmak istiyor. Bunu yapmamıza izin verilir mi?

Kullandığınız araç ve uygulamaların Roche tarafından onaylanmış olması gerekir. Bu araçlar gerekli incelemelerden geçmiş ve şirket içinde kullanılmak için doğru lisanslara sahip olmalıdır. Onaylı olmayan araçların kullanılması şirket verilerini riske atabilir.

Bir kişinin Gerçek Verilere (RWD) erişime ve bu verilerin kullanımına ilişkin tweet attığını fark ettim. Yazdıklarına kesinlikle katılmıyorum. Roche’un Gerçek Verilere Erişim ve Kullanım konusundaki Görüş Belgesinden söz etmeme izin verilir mi?

Evet, buna izin verilir. Roche Görüş Belgesinin amacı, işimiz için temel nitelikte ve paydaşlarımız için önemli olan sürdürülebilirlik konularında şirketin görüşlerini açıklamaktır. Roche Görüş Belgelerini okumanız ve onlara atıfta bulunmanız teşvik edilir. Bu belgeler Roche’un internet sitesinde yer alır.

Daha fazla bilgi ve rehberlik için:

Elektronik iletişim araçları hakkında daha fazla bilgi için Elektronik İletişim Araçları Hakkında Roche Direktifi (“Roche Directive on Electronic Communication Tools”) ve Dijital Kanalların Yasaya Uygunluğu Hakkında Roche Direktifi (“Roche Directive on Legal Compliance of Digital Channels”) belgelerine başvurun. Daha fazla bilgi ve rehberlik için Roche internet ve intranetini ziyaret edebilirsiniz.

Yardım ve Öneriler