Gümrük, Ticaret ve İhracat Denetimi

Etkili ve verimli ürün akışı için temel kurallar

Bir ülkenin sınırları dışına çıkan veya sınırları içinde transfer edilen tüm işlemler ulusal ve uluslararası gümrük, ticaret ve/veya ihracat kontrol düzenlemelerine tabidir.

Roche faaliyette bulunduğu ülkelerin olası çelişen düzenlemelerini göz önünde bulundurarak tüm gümrük, ticaret ve ihracat kontrol düzenlemelerine uymakta kararlıdır. Bunlara uyulmaması, cezai veya hukuki sorumluluğun doğmasına ve ihracat imtiyazının kaybedilmesine neden olabilir.

Gümrük ve Ticaret

Roche dünya genelinde faaliyette bulunarak, her gün çeşitli malların ithalatını, ihracatını ve transit işlemlerini yürütür. Malların zamanında gümrükten geçebilmesi için tüm mal gönderileri lojistik departmanı tarafından uzmanlar kılavuzluğunda, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uymak üzere hazırlanmalıdır.

Gümrük yasaları, malzemenin miktarına, türüne veya nakliye yöntemine bakılmaksızın uygulanır. Gümrük mercileri sadece gümrük kanunlarına uygunluğu incelemekle kalmaz; veterinerlik, tarımsal, tıbbi, düzenleyici, mali ve fikrî mülkiyet mevzuatı vb. konularında sorumlu yerel yetkililer için sınırda başka görevleri de yerine getirirler. Bu aynı zamanda bedelsiz mallar için de geçerlidir.

İhracat Kontrolü

Dış ticaret faaliyetleri kapsamında çalışan tüm Roche personeli, ulusal ya da uluslararası ihracat kontrolü düzenlemelerine veya Roche Standard Export Control (Roche Standart İhracat Kontrolü) adlı şirket direktifine göre yasak olarak tanımlanan işlemlerden kaçınmalıdır.

Çalışanlar, yeni iş ortakları ile çalışmaya başlamadan önce ulusal ya da uluslararası yaptırımlara tabi taraflar listelerinde yer almadığından emin olmalıdır. Çalışanlar, ticari ya da ticari olmayan mal, yazılım veya teknolojileri Roche içinde veya dışında fiziksel ya da elektronik olarak ihracat işleminden geçirmeden önce söz konusu malzemenin kontrole tabi olmadığından ve ilgili otoriteden ihracat / yeniden ihracat ruhsatlarının alınması gerekmediğinden emin olmalıdır. Bazı varış noktaları, ambargo veya yaptırım olarak da adlandırılan geniş kapsamlı dış ticaret kontrollerine tabi olduğundan, işlemlerden önce ek kontroller gerekebilir.

Hepimizden beklenenler:
  • Doğru ve eksiksiz bilgi ile zamanında iletişim kurmalıyız.
  • Süreçleri geliştirirken ve uyarlarken ulusal ya da uluslararası gümrük, ticaret ve ihracat denetimi düzenlemelerine uyup uymadığını kontrol etmeliyiz.
  • İlgili konu uzmanıyla zamanında iletişim kurmalıyız.
Soru-Cevap

Ulusal sınırların ötesine yapılacak bir gönderinin belgelerini hazırlıyorum. Nelerin bilincinde olmalıyım?

Mal gönderen her bir çalışan, ihracat ve ithalat işlemleri için eksiksiz ve doğru bilgi sağlamaktan sorumludur. Belirli bazı malların bazı yerlere gönderilmesine ilişkin kısıtlama ve yasaklar olduğunu bilmelisiniz. Daha fazla detay için yerel İhracat Kontrol Görevlisi ile iletişim kurun.

ABD malı olan bazı IT ekipmanlarını başka bir ülkedeki bir Roche çalışanına ihraç etmek istiyorum. Bu mal Roche bünyesinde kalacağına göre gümrük, ticaret ve ihracat düzenlemelerini kontrol etmeme gerek var mı?

Evet. Bir gönderiyi işleme koymadan önce yerel lojistik departmanına ve yerel İhracat Kontrol Görevlisine danışın.

Olası bir ihlal fark etmem durumunda yükümlülüklerim nelerdir?

İhlalle ilişkili soruları yanıtlamak veya olası ihlalleri ele almak için ilgili uzman departmanla vakit kaybetmeden iletişime geçin.

Daha fazla bilgi ve rehberlik için:

Daha fazla bilgi için Roche Standart İhracat Denetimi Politikası (“Roche Standard Export Control Policy”) belgesini inceleyin. Daha fazla bilgi ve rehberlik için Roche internet ve intranetini ziyaret edebilirsiniz.

Yardım ve Öneriler