Roche’ta İstihdam

Çalışanlarımıza cazip iş fırsatları sunar ve yüksek standartlar ­ortaya koyarız

Roche değerleri olan ‘Dürüstlük, Cesaret ve Tutku’ kararlarımıza ve davranışlarımıza rehber olma amacı taşır. Bunlar kurumsal kültürümüzün temel taşları olup, tüm Roche Grubu genelinde geçerlidir.

Roche, karşılıklı saygı ve güveni teşvik etmekte ve beklemekte kararlıdır. İş birliğinin değerli olduğu açık bir çalışma ortamı sunarız.

Roche Grubu İstihdam Politikasında, tüm Roche şirketleri için geçerli olan minimum standartlar belirlenmiştir ve Roche’un çalışanlarından beklentileri ortaya konmuştur. Bu politikada işe alım, terfi, kariyer gelişimi, ücretlendirme, çeşitlilik ve kapsayıcılık, zorla çalıştırma ve çocuk çalıştırma yasağı ve örgütlenme özgürlüğü gibi konulara değinilir.

Yedi Liderlik Taahhüdümüz, Roche’taki tüm liderler için beklentileri açıkça belirlediği gibi çalışanlarımıza liderlik vaadimizi de oluşturur. Çalışma alanı ve düzeyi ne olursa olsun, Roche­
her liderin aşağıdaki taahhütleri her gün yerine getirmesini bekler:

“Roche’ta çalışan herkesin iyi bir lideri hak ettiğine inanırım. Her gün davranışlarımla örnek olmaya, Dürüstlük, Cesaret ve Tutku değerlerimizi tutarlı bir biçimde ortaya koymaya çalışırım. Bunun anlamı:

  1. Çalışanlarımla içtenlikle ilgilenirim.
  2. Dikkatle dinlerim, doğruyu söylerim ve “nedenini” açıklarım.
  3. Karar verme konusunda çalışanlarıma yetki veririm ve güvenirim.
  4. Çalışanlarımın potansiyellerini keşfeder ve geliştiririm.
  5. Mükemmeliyet ve olağanüstü sonuçlar elde etmek için çabalarım.
  6. Öncelikleri belirler ve işleri basitleştiririm.
  7. İyi yapılan işler için çalışanlarımı tebrik ederim.”

Herkesin fikir ve düşüncelerini ifade etmeye teşvik edildiği bir ortam yaratırız. Çalışanlar ile müdürler arasındaki ilişki açık iletişim gerektirir. Bu ilişkiyi güçlendirmek için Roche sık sık yapılan, resmî olmayan ve çalışan odaklı “Kontrol Toplantıları” başlatmıştır.

İhtiyaçlar ve beklentiler hakkında isim vermeden samimi geri bildirimler almak ve gelişim alanlarını belirlemek için düzenli olarak global çalışan anketi (GEOS) uygularız. Bu anketler ayrıca şirketteki bağlılık seviyesini tespit etmek için de kullanılır.

Roche çalışanlarının herhangi bir yasal çalışan örgütüne katılma hakkına saygı gösterir ve çalışanların temsil edilmesine ilişkin tüm yasalara uyar. Roche tüm çalışan temsilcileriyle açık bir diyalog sürdürmeye gayret gösterir.

Hepimizden beklenenler:
  • Roche Değerlerine uygun davranmalıyız.
  • Roche’un, Roche Grubu İstihdam Politikasında belirlenen beklentilerini hayata ­geçirmeliyiz.
  • Bir lider olarak, Liderlik Taahhütlerini her gün kanıtlamalıyız.
Soru-Cevap

Roche’un ‘Dürüstlük, Cesaret ve Tutku’ Değerleri günlük çalışmalarım açısından ne anlama gelir?

Bu değerlerin uygulanması beklenir. Değerleri, günlük çalışmalarınızdaki karar ve davranışlarınıza yönelik kılavuz olarak kullanın.

Olumsuz tepkilerden korkmadan fikirlerin ifade edilebildiği bir kültür oluşturmak, Roche için neden bu kadar önemlidir?

Roche bu kültürün dürüstlük ve uyum için gerekli temel unsur olduğuna inanır; ayrıca bu kültür işimizi destekleyen yenilikçi fikirleri teşvik eder.

Engelli bir iş arkadaşım, Roche’ta çalışmak için bir şansı olup olmadığını sordu. Ona ne söylemeliyim?

Evet, bir şansa sahiptir. Roche olarak insanların becerilerine değer veriyoruz ve engelli kişilere iş fırsatları sunarak, iş arkadaşlarımız olarak tamamen kabul ederek onları aktif biçimde destekliyoruz.

Daha fazla bilgi ve rehberlik için:

Daha fazla bilgi için Roche Grubu İstihdam Politikası (“Roche Group Employment Policy”) belgesine başvurun. Daha fazla bilgi ve rehberlik için Roche internet ve intranetini ziyaret edebilirsiniz.

Yardım ve Öneriler