Uyum Sorumlulukları

Roche’ta Uyum katkılarımızla gerçekleşir

Büyük ölçüde düzenlemelere tabi bir sektörde iş yürütmekteyiz; faaliyet ruhsatımızın ön koşulu, yasal ve düzenleyici gerekliliklere uymamızdır.

Uyum; davranışlarımızın geçerli yasalara, düzenlemelere, sektör kurallarına ve Roche’un dürüstlük standartlarına uyması anlamına gelir.

Roche uygulamakta ve uyum sağlamakta kararlı olduğumuz kapsamlı bir Uyum Yönetim Sistemi (UYS) geliştirmiştir. UYS kişilerin, amaçların, ilkelerin, politika ve süreçlerin dâhil edilmesiyle birlikte, uyumlu olmayan davranışların engellenmesi, saptanması ve ele alınması üzerine odaklanır.

Roche, her bir çalışanın sorumluluk duygusunun, uyumun temeli olduğuna inanır. Böylece, kendi iş sorumluluklarımız çerçevesindeki uyum risklerini sürekli ve yeterli bir şekilde tanımlamalı, değerlendirmeli ve yönetmeliyiz. Roche’ta performans sadece elde edilen sonuçlarla değil, bu sonuçların nasıl elde edildiği ve yarattıkları etkiyle de ölçülür.

Roche olarak, uyumu Birim Yönetimlerinin temel sorumluluğu olarak değerlendiriyoruz. Gerçekten de birçok durumda uyumsuzluk kötü liderliğin ve/veya liderlik eksikliğinin bir sonucudur. Liderlik görevlerinin bir parçası olarak Roche Birim Yöneticileri, sorumlu oldukları çalışanları dikkatle seçmek, yönlendirmek ve takip etmek zorundadır. Birim Yöneticilerinin, uyuma ilişkin unsurları çalışanlarının performans değerlendirmesinde göz önüne almaları beklenir. Roche, Birim Yöneticilerinin bu sorumluluğu yerine getirebilmelerine yardımcı olacak yeterli eğitimi sağlamakta kararlıdır.

Uyum fonksiyonu ekipleri, kapsamlı uyum yönetimimizle ilgili olarak çalışanları ve Birim Yöneticilerini çeşitli şekillerde desteklemekle sorumludurlar.

Hepimizden beklenenler:
  • Kapsamlı uyum yönetiminde kendi sorumluluğumuzun bilincinde olmalıyız.
  • Kendi iş sorumluluklarımız çerçevesindeki uyum risklerini sürekli ve yeterli bir şekilde tanımlamalı, değerlendirmeli ve yönetmeliyiz.
Soru-Cevap

İş hedefimi yakalamak için bir iş ortağımıza uygunsuz değerlendirilebilecek avantaj sağlamayı düşünüyorum. Bu avantajın sağlanması için bir iş hedefi geçerli bir gerekçe sayılır mı?

Hayır. Hırslı iş hedefleri asla dürüstlük standartlarımızı ihlal etmek için bir mazeret ya da gerekçe olamaz. Sorumlu olduğunuzu ve kendi davranışlarınızdan sorumlu tutulacağınızı asla unutmayın.

Birim Yöneticisiyim. Kapsamlı uyum yönetiminde rolüm nedir?

Uyum, Birim Yönetimlerinin temel bir sorumluluğudur. Liderlik fonksiyonunuzun görevleri arasında, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, sorumlu olduğunuz çalışanları titizlikle seçmeniz, yönlendirmeniz ve takip etmeniz bulunur.

Yardım ve Öneriler