Devlet Organları ve Kamu Görevlileri

Devlet görevlilerine önemli paydaş gözüyle bakar ve saygı duyarız

Devlet organları ve kamu görevlileri toplumda önemli bir rol oynar; örneğin ekonomik istikrar, toplumsal birlik ve çevre koruması için gereken koşul ve kurumları kurup sürdürmek, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak gibi. Roche kamu-özel sektör iş birliklerinde yer alır ve altyapıya yatırım yapar, sağlık hizmetlerine erişim sağlar ve sürdürülebilir sağlık sistemi gelişimini destekler.

Kamu politikasında yer alan paydaşlar ile proaktif ve sorumlu bir diyaloğun, iyi kamu yönetiminin temel bir unsuru olduğuna inanıyoruz. Devlet yetkililerini bilgilendirerek ve yakın iş birlikleri yaparak sağlık hizmetleri sektörünü etkileyen sorunları vurgulamayı, ele almayı ve sektördeki düzenleyici sistemi güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Hastaların daha uzun ve daha iyi yaşamasına yardımcı olan ve tıp sektörünü dönüştüren yeni ilaçlar ve diagnostik sistemler bulmaya odaklanırken ilgili verileri, fikirleri ve bakış açımızı paylaşarak kamusal müzakerelere yönelik bilgi sağlamaktan sorumlu olduğumuza inanıyoruz.

Paydaşlarımıza neyi, neden, nasıl yaptığımızı ve toplum üzerindeki etkimizi açıklayarak yaptıklarımızı daha iyi anlamaları ve bize daha fazla güvenmeleri için çabalıyoruz. Lobiciliğe sorumlu ve yapıcı yaklaşımımızın dâhil olan tüm taraflar ve tüm toplum için yararlı olduğundan eminiz.

Roche devlet yetkililerine önemli, tutarlı, kesin ve dürüst bilgiler sağlayarak yapıcı, şeffaf ve sorumlu bir diyaloğun parçası olmaya kararlıdır.

Roche her türlü siyasi bağlantıdan bağımsızdır. Roche, uygun olan durumlarda, derneklere ve siyasi kurumlara olan katkılarını açıklar ve kamu organlarının şeffaflık sicillerine kaydolur.

Hepimizden beklenenler:
  • Devlet organları ve kamu görevlileri ile proaktif, dürüst, şeffaf ve sorumlu biçimde ilişki kurmalıyız.
  • Kurduğumuz tüm ilişkilerde, iş dürüstlüğüne ilişkin Roche standartlarını uygulamalıyız.
Soru-Cevap

Sorumlu lobiciliğin önemi nedir?

Lobicilik, siyasi karar alıcıların faaliyetlerinin ana paydaşlar tarafından nasıl algılandığını daha iyi anlamasını sağlar. Şirketler ve sektörel dernekler bu nedenle düzenli olarak lobicilik faaliyetlerinde bulunur. Roche siyasi tartışmalara açık, meşru ve sorumlu bir şekilde katılmaya kararlıdır.

Roche’ta çalışmış olan eski bir meslektaşım şimdi yerel yönetime aday oldu ve benim şahsen maddi bağışta bulunarak kampanyasını desteklememi istedi. Bu doğru olur mu?

Roche, çalışanlarının siyasi faaliyetleri ya da yardımseverlik faaliyetlerini kişisel olarak desteklemelerine saygı duyar, ancak bu destek Roche ile bağlantılı olmamalıdır. Bu nedenle, eski meslektaşınızın siyasi kampanyasını şahsen desteklemekte serbestsiniz.

Daha fazla bilgi ve rehberlik için:

Daha fazla bilgi için Hükümet Yetkilileri ile Çalışmalarda Roche İyi Uygulama Kuralları (“Roche Good Practice Guidelines on Working with Government Officials”) belgesine başvurun. Daha fazla bilgi ve rehberlik için Roche internet ve intranetini ziyaret edebilirsiniz.

Yardım ve Öneriler