Çekinmeden Konuşun

Çekinmeden konuşmak doğrudur

Roche Grubu Davranış Kurallarının ihlal edildiğini düşündüğünde bunu iyi niyetle dile getiren Roche çalışanları, doğru olanı yapıyor ve Roche Değerleri ile tutarlı hareket ediyor demektir.

Roche Yönetiminin dürüstlükle ilgili konuları, çabuk ve güven uyandıracak bir şekilde ele alabilmesi için bunları bilmesi gerekir. Uyumla ilgili endişelerini dikkate sunarak Roche çalışanları kendilerini, meslektaşlarını ve Roche’un menfaat ve haklarını korumaya yardım etmiş olurlar.

Uyumla ilgili bir endişemiz olduğunda bunu önce Birim Yöneticimizle görüşürüz. Uyumla ilgili belirli bir endişemizi Birim Yöneticimizle konuşma konusunda kendimizi rahat hissetmediğimizde yerel Uyum Görevlisi, Baş Uyum Görevlisi, Hukuk veya İK Departmanı ile temas kurabilir veya bağlı kuruluşa ya da gruba ait mevcut Çekinmeden Konuşun Hattı birimlerini arayabiliriz.

Geçerli yerel yasalara tabi olmak üzere, Roche Grubu Çekinmeden Konuşun Hattı, Roche çalışanlarının her yerden her zaman uyumla ilgili endişelerini kendi dillerinde internet ve/veya telefonla bildirmelerine olanak tanır. Şirket dışı bir hizmet sağlayıcısı tarafından işletilen bu sistem kimlik belirtilmeksizin görüşme imkanı sağlar. Ücretsiz telefon hattına ve Roche Grubu Çekinmeden Konuşun web hizmetinin URL’sine erişim için speakup.roche.com web sitesindeki Roche intranetine başvurun.

Uyumla ilgili bir endişesini iyi niyetle dile getiren bir çalışan, Roche’un menfaatleri doğrultusunda hareket ediyor demektir ve takdire layıktır. Roche, uyumla ilgili bir endişesini iyi niyetle dile getiren bir çalışana karşı misilleme yapılmasına hoşgörü göstermez. Misilleme yapan Birim Yöneticileri ve/veya çalışanlar sorumlu tutulacaktır. Bu ilkeye uyulmadığını düşünen herhangi bir çalışan, şikâyetlerini Genel Müdüre, Baş Uyum Görevlisine, İK Grup Direktörüne, Denetleme Komitesinin herhangi bir üyesine ya da Yönetim Kurulunun Kurumsal Yürütme ve Sürdürülebilirlik Komitesine iletmelidir.

Aynı şekilde, Roche, Roche Çekinmeden Konuşun hatlarının istismarına da hoşgörü göstermez.

Hepimizden beklenenler:
  • Eğer bir kişinin Roche Grubu Davranış Kurallarını ihlal eden bir şey yapmış, yapıyor veya yapmak üzere olduğuna iyi niyetle inanıyorsak, çekinmeden konuşmalıyız.
Soru-Cevap

Roche Grubu Çekinmeden Konuşun Hattı ile Roche Grubu Davranış Kuralları Yardım ve Tavsiye Hattı arasındaki temel farklar nelerdir?

Roche Grubu Davranış Kuralları Yardım ve Tavsiye Hattı, uyumsuzluk durumlarını önlemeyi amaçlar. Roche Grubu Çekinmeden Konuşun Hattı ise olası bir uyumsuzluk olayı gerçekleştiğinin bildirilmesi içindir.

Ne zaman çekinmeden konuşmalıyım?

Bir kişinin Roche Grubu Davranış Kurallarını ihlal eden bir şey yapmış, yapıyor veya yapmak üzere olduğuna iyi niyetle inanıyorsanız, çekinmeden konuşmanız beklenir.

Çekinmeden konuşmak için mevcut kanallar nelerdir?

Genelde Birim Yöneticiniz öncelikli irtibat noktanızdır. Endişenizi onunla rahatlıkla görüşebileceğinizi düşünmüyorsanız yerel Uyum Görevlisi, Baş Uyum Görevlisi, Hukuk veya İK Bölümü ile temasa geçebilir; bağlı kuruluşa ya da grup fonksiyonlarına ait mevcut Çekinmeden Konuşun Hattı birimlerini veya Roche Grubu Çekinmeden Konuşun Hattını arayabilirsiniz.

Roche Grubu Çekinmeden Konuşun Hattını kullanırsam adım gizli tutulur mu?

Evet. Roche Grubu Çekinmeden Konuşun Hattı şirket dışı bir hizmet sağlayıcısı tarafından işletildiğinden, sistem isimsiz bildirimde bulunma seçeneği sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi ve rehberlik için:

Daha fazla bilgi için Roche Grubu ­Çekinmeden Konuşun Hattının Kullanımı Hakkında Direktif (“Roche Directive on the Use of the Roche Group SpeakUp Line”) belgesine başvurun. Daha fazla bilgi ve rehberlik için Roche internet ve intranetini ziyaret edebilirsiniz.

Yardım ve Öneriler