Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Emniyetli, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını, temiz çevreyi ve sürdürülebilir ürünleri teşvik eder ve sağlarız

Emniyet, çevre, sağlık ve iş güvenliği (ÇSG), operasyonlarımızın ayrılmaz bir parçası olduğundan, bunları herhangi bir ticari faaliyete gösterdiğimiz aynı kararlılık ile ele alırız.

Roche operasyonları yürürlükteki emniyet, çevre, sağlık ve iş güvenliği konularındaki yasa ve düzenlemelere, şirket standartlarına ve en iyi uygulamalara uygun şekilde yürütülür. Emniyetli, güvenli, sağlıklı ve temiz bir çalışma ortamı sağlamak üzere makul ve pratik tüm önlemleri alırız.

Roche ÇSG Politikası gereken teknik, kurumsal ve çalışanlarla ilgili tüm tedbirler alınarak sistemli olarak uygulanır. ÇSG riskleri düzenli olarak analiz edilir, değerlendirilir ve gerektiğinde azaltılır veya giderilir. ÇSG’nin sistemli olarak uygulanmasını desteklemek için tüm lokasyonlarımızda ÇSG uzmanları çalışır.

Mümkün olduğu durumda ve ekonomik açıdan uygun olduğunda, sürekli gelişim için çaba gösteririz. İnsanlar ve çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmek amacıyla ileriye yönelik olarak yeni, daha sürdürülebilir teknolojiler ve süreçler üzerine çalışırız. Ürün ve hizmetlerimizi daha iyi sürdürülebilirlik açısından sürekli geliştiririz. Kaynak tüketimini, atık oluşumunu ve çevre kirliliğini azaltmak, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile savaşmak için girişimler başlatırız ve uygularız.

Yüksek ÇSG hedefleri koyarız; performansımızı düzenli olarak izleriz; davranışlarımıza, süreçlerimize ve ekipmanımıza odaklanırız.

Her bir çalışanımız, görevinin gerektirdiği tüm anlamda, bilgisi, yeteneği ve deneyiminin elverdiği azami ölçüde iş yerindeki emniyet, güvenlik, sağlık ve çevresel korumadan şahsen sorumludur. Yöneticiler ise tüm ÇSG süreçlerinde genel sorumluluğa sahiptir. Hepimiz gelişim alanlarını belirlemeye teşvik edilir, daha güvenli ve daha iyi bir çevre için sürekli çalışırız.

Hepimizden beklenenler:
  • Bilgimiz, yeteneğimiz ve deneyimimizin elverdiği azami ölçüde iş yerimizde emniyetli ve güvenli bir ortam sağlamalı, sağlık ve çevreyi korumalıyız.
  • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dikkat edilmesi gereken unsurları günlük ­çalışmalarımızla bütünleştirmeliyiz.
  • Yaptığımız işi güvenli olmayan bir durumda sona erdirmeliyiz.
Soru-Cevap

Çevrenin korunması Roche için ne derece önemlidir?

Roche için çevrenin korunması büyük öncelik taşır. Sürdürülebilir gelişim taahhüdümüz doğrultusunda, çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmek amacıyla ileriye yönelik olarak yeni, daha sürdürülebilir teknolojiler ve süreçler üzerine çalışırız. Her bir Roche çalışanı, kendi sorumlulukları ve etkisi dâhilinde çevrenin korunmasına katkıda bulunabilir ve bulunmalıdır.

Birçok departmanı ve ülkeyi ilgilendiren bir sorun var. Bu konuyu tartışmak üzere farklı ekipleri bir araya getiren bir toplantı yapmayı planlıyoruz. ÇSG açısından neleri göz önüne almalıyız?

Uçak yolculuklarının, Roche’un toplam eko-dengesi üzerinde önemli bir etkisi var. Bu nedenle aşağıdakileri göz önüne alarak iş için yapılan uçak seyahatlerini asgariye indirmeliyiz: Toplantıyı video telekonferans şeklinde yapabiliriz. Kişilerin şahsen katıldığı bir toplantı gerekiyorsa, tüm ekip yerine yetkin bir temsilci göndererek katılımcıların sayısını azaltabiliriz. Yolculuk mesafesini azaltan bir yer seçebiliriz. Söz konusu iş seyahatini diğer iş seyahatleriyle birleştirerek mesafeyi azaltabiliriz. Tüm katılımcılar için emniyetli ve güvenli olan bir konum seçebiliriz.

Daha fazla bilgi ve rehberlik için:

Daha fazla bilgi için Roche Grubu ÇSG Politikası, Kuralları ve Direktifi (“Roche Group SHE Policy, Guidelines and Directives”) belgesine başvurun. Daha fazla bilgi ve rehberlik için Roche internet ve intranetini ziyaret edebilirsiniz.

Yardım ve Öneriler