Vergiler

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde adil ve saygı gören bir vergi ­mükellefi olarak kalmak için çabalıyoruz

Roche, faaliyetlerini dünya genelinde sürdürdüğü için faaliyet gösterdiği her ülkedeki vergi kurallarına uymakla yükümlüdür. Buna her türlü vergi dahildir: Bizim durumumuzda esas olarak kurumlar vergisi, satış veya katma değer vergisi söz konusudur. Grup bu yasalara uyarken, bu yasaların hedeflediği ruhu da göz önünde bulundurur.

Roche adil ve saygı gören bir vergi mükellefidir. Vergilendirmenin toplumun işleyişi için temel önemde olduğunu ve yasaların ulusal egemenliğin parçası olduğunu kabul ediyoruz. Geçtiğimiz yüzyılda uluslararası topluluk, özellikle adil olmayan çift vergilendirmenin önüne geçmek amacıyla ticarette uluslararası iş birliğini desteklemek için belirli vergilendirme ilkelerinde ortak temel oluşturdu. Ayrıca, sürdürülebilir vergi yönetiminin temel ilkelerinden birinin, vergilerin ekonomik değer oluşturulduğunda ödenmesi gerekliliği olduğu kabul gördü. Grup’un ticari süreçlerinde belgelendirilen Roche yapıları ve işlemleri, işlem veya muamelelerin gerçek mahiyetini ya da vergilerin ekonomik değer oluşturulduğunda ödenmesi gerektiği ilkesini temel alır. Roche yapıları, işletme amacıyla uyumludur ve vergilerden kaçınma maksadıyla düzenlenmemiştir. Roche, vergi cennetlerini ya da vergi mahremiyeti yetki alanlarını ilgilendiren yapay düzenlemelerde bulunmaz.

Roche Grubu bünyesindeki bir şirketin vergiye tabi geliri, büyük ölçüde diğer grup şirketlerinden satın alınan ya da onlara satılan mal ve hizmetlerin transfer fiyatlarına bağlıdır. Vergi idareleri, alımlarda daha düşük transfer fiyatları ve/veya satışlarda daha yüksek transfer fiyatları isteyerek vergiye tabi gelirin daha fazla olduğunu iddia edebilirler. Bunun sonucunda, işleme dâhil olan taraflardan biri için daha fazla vergiye tabi gelir oluşabilir. Eğer bu işleme dâhil olan diğer ülkenin vergi idaresi tarafından gelir buna göre ayarlanmazsa, ilk ülkenin yaptığı gelir ayarlamaları Roche için çifte vergilendirme ile sonuçlanabilir.

Bazı durumlarda Roche ve ilgili vergi idaresi arasında yerel vergi kanunlarının doğru şekilde uygulanması konusunda uyuşmazlıklar meydana gelebilir. Bazı durumlarda farklı ülkelerin vergi daireleri arasında veya hatta aynı ülkedeki ulusal merciler arasında uyuşmazlıklar olabilir, örn. gümrük ve vergi yasaları her zaman birbiriyle uyumlu ve tutarlı olmaz. Anlaşmazlık olduğunda Roche, geçerli yasalar uyarınca dengeli çözümler bulmak için olumlu bir tutumla iş birliği yapar.

Hepimizden beklenenler:
  • Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin vergi yasalarına uymalıyız.
  • OECD Çok Uluslu Şirketler ve Vergi İdareleri Transfer Fiyatlandırma Kurallarına göre transfer fiyatlandırması yapmalıyız.
  • Yerel vergi idareleriyle görüş ayrılığı veya ulusal merciler arasında anlaşmazlık ­olduğunda aktif ve olumlu bir yaklaşımla çözüme katkıda bulunmalıyız.
Soru-Cevap

Roche, grup şirketleri arasında transfer fiyatlarını nasıl belirliyor?

Çifte vergilendirme olasılığını önlemek ya da azaltmak için Roche şirketleri, ülke sınırlarını aşan mal ve hizmetlere ilişkin işlemlerinde “OECD Çok Uluslu Şirketler ve Vergi İdareleri Transfer Fiyatlandırma Kuralları” nı uygulamaktadır. Bu, uygulama yapılan işlevlerin, üstlenilen risklerin ve kullanılan varlıkların analizi temel alınarak doğru transfer fiyatının uygulanmasını ve doğru belgelendirmeyi içerir.

Şirketler arası bir sözleşmenin gerçek ya da öngörülen hüküm ve koşullarının, OECD transfer fiyatlandırma kurallarına veya yerel yasalara göre emsal standartları karşılayıp karşılamadığına dair kuşkularım var.

Roche Grubu Vergi departmanındaki ilgili sorumlu ile görüşün.

Vergi makamları, sınır ötesi işlemlerdeki transfer fiyatlarını sorgularsa ne yapacağım?

Grup Vergi bölümündeki sorumlu kişiyle iletişime geçerek durumu detaylı bir şekilde analiz edin ve yerel yasalar ile OECD transfer fiyatlandırma kurallarına uymak ve çift vergilendirmeyi önlemek için doğru eylemleri uygulayın.

Daha fazla bilgi ve rehberlik için:

Daha fazla bilgi için Roche’un Vergi Yaklaşımı - Genel Açıklama ve İlkeler (“Roche’s Approach to Tax – General Description and Principles”) belgesine bakın. Daha fazla bilgi ve rehberlik için Roche internet ve intranetini ziyaret edin.

Yardım ve Öneriler