Rüşvet ve Uygunsuz Avantajlar

Rüşvete ve diğer kanunsuz iş davranışlarına tolerans göstermeyiz

Rüşvete ve diğer kanunsuz iş davranışlarına tolerans göstermeyiz

Roche, her türlü yolsuz iş faaliyetini reddeder; bunlara rüşvet (kamu, özel sektör, aktif ya da pasif), zimmete geçirme, sahtekârlık, hırsızlık ve uygunsuz avantajların sağlanması da dâhildir. İş Davranışlarında Dürüslük için Roche Direktifi bu konularda daha detaylı bir rehberdir.

Rüşvet

Roche çalışanlarının ve iş ortaklarının, iş kazanmak ya da korumak amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişiye veya kuruluşa uygunsuz bir avantaj sağlamasına, sağlamayı teklif etmesine ve uygunsuz avantaj talep etmesine ya da kabul etmesine izin verilmez. Uygunsuz avantaj terimi yasal olmayan iskontoları, rüşvetleri, komisyonları ve masa altı ödemeleri kapsar. Uygunsuz avantaj kapsamına ödemeler, yemekler, hediyeler, ağırlama, yolculuk masrafları ya da sahte anlaşmalar dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, her türlü değer girer.

Uygunsuz Avantaj Sağlanması

Belirli bir iş kararının alınması amaçlanmadan uygunsuz bir avantajın teklif edilmesi de sağlanması da yasaktır. Burada rüşvet tanımının aksine “karşılığında bir hizmet temini” yoktur. Böylece, uygunsuz avantaj, sağlayana karşı sempatiyi arttırmak için bir “iyi niyet” ödemesi gibi görülebilir.

Roche çalışanları, izlenimlerin önemli olduğunu ve niyetleri ne olursa olsun davranışlarının rüşvet veya uygunsuz bir avantajın sağlanması şeklinde yorumlanabileceğini asla unutmamalıdır.

Bu ilkeler, dünya genelinde Roche’u ilgilendiren tüm kamu ve özel sektöre yönelik işlemler için geçerlidir. Çoğu ülkede, rüşvet ve uygunsuz avantaj sağlanmasıyla ilgili, hem Roche‘a hem de ilgili kişilere karşı cezai ve hukuki davaların açılmasına neden olabilecek katı yasa ve düzenlemeler vardır.

Roche İş Dürüstlüğü Direktifinde belirlenen tüm gerekliliklerin karşılanması ve geçerli yerel onayların alınması halinde iş ortaklarına ve diğer üçüncü taraflara avantajlar sağlanmasına izin verilebilir.

Hepimizden beklenenler:
  • Hiçbir yolsuz iş faaliyetini uygulamamalı, hoş görmemeli veya hiçbir suretle ­desteklememeliyiz.
  • Asla herhangi bir şekilde uygunsuz bir avantaj sağlamamalı, teklif etmemeli ya da talep veya kabul etmemeliyiz.
  • Bir avantaj sağlamadan önce, bunun Roche’un iş dürüstlük standartlarına uyup ­uymadığını dikkatle kontrol etmeliyiz.
Soru-Cevap

Şirketin bir onkoloji etkinliğinde bir sağlık mesleği mensubunun (SMM) konuşmacı olması için anlaşma yaptım. Etkinlikten önce SMM gelemeyeceğini bildirdi. Birim Yöneticim bu SMM’nin işimiz için önemli olduğunu düşünüyor ve etkinlikte konuşma yapmasa bile anlaşmayı devam ettirip SMM’ye ödeme yapmamı istedi. Ne yapmalıyım?

Endişelerinizi derhal Birim Yöneticinizle görüşüp, anlaşmaya devam edemeyeceğinizi çünkü bir hizmet olmadan SMM’ye ödeme yapmanın rüşvet kabul edileceğini söylemelisiniz. Birim Yöneticiniz ısrar ederse veya bunu dile getirmemenizi söylerse, derhal yerel Uyum Görevlisi ya da Uyum Direktörüyle iletişime geçmelisiniz. Alternatif olarak, Roche Grubu Çekinmeden Konuşun Hattını da kullanabilirsiniz.

Küçük bir rüşvet şeklinde kolaylaştırıcı ödemelere izin verilir mi?

Hayır, Roche Grubu Davranış Kurallarına ve birçok ulusal yasaya göre, tutarı ne olursa olsun, rüşvetin her türü yasaktır. Bu nedenle, herhangi bir kolaylaştırıcı ödeme, izin verilen bir avantaj olarak sınıflandırılmadığı sürece yasaktır.

Daha fazla bilgi ve rehberlik için:

Daha fazla bilgi için İş Davranışlarında Dürüstlük için Roche Direktifi (“Roche Directive on Integrity in Business”) belgesine başvurun. Daha fazla bilgi ve rehberlik için Roche internet ve intranetini ziyaret edebilirsiniz.

Yardım ve Öneriler