Bilgi ve Pazarlama

Yenilikçi ürün ve hizmetlerimize ilişkin meşru bilgi istemlerine yanıt veririz

Araştırmaya odaklanan bir sağlık şirketi olarak Roche, önemli yararlar sağlayan yenilikçi diagnostik ve terapötik ürünler ve hizmetler oluşturur, üretir ve pazarlar. Paydaşlarımızın araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizin sonuçları da dâhil olmak üzere ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi alma isteği meşrudur.

Bu bilgileri, tıp biliminde kaydettiğimiz herhangi bir ilerlemeden yararlanabilmeleri için ilgili taraflara zamanında, şeffaf ve doğru şekilde sağlarız. İyi pazarlama uygulamalarına ilişkin yürürlükteki tüm mevzuata, düzenlemelere, sektör kurallarına uymakta ve Roche tarafından belirlenen dâhili süreç ve standartları izlemekte kararlıyız. Sağlık mesleği mensuplarının tıbbi eğitimini sorumlu bir şekilde destekleriz.

Roche’un sağlık hizmetleri mensupları ve kuruluşlarıyla etkileşiminin amacı, Roche ürün ve hizmetlerinden azami şekilde yararlanmaya yardımcı olacak bilimsel bilgi alışverişini sağlamaktır. Bu etkileşimlerin temelinde etik standartlar, dürüstlük ve hizmetler için adil ödeme ilkeleri yatmaktadır.

Roche, jenerik ve biyobenzer ilaç üreticileri de dâhil olmak üzere rakiplerinin meşru faaliyetlerine saygı duyar. Ancak, rakiplerinin de yürürlükteki yasalara, düzenlemelere ve sektör kurallarına uymasını bekler. Roche, ürünlerini kötüleyen yanıltıcı iddiaları hoşgörüyle karşılamaz ve haksız rekabete karşı ürün ve çıkarlarını savunur.

Sağlık hizmetleri mensuplarına ve kuruluşlarına sağlamış olduğumuz katkılar konusunda şeffaflık ilkesine bağlıyız ve bilgi açıklamayı gerektiren tüm yasa, düzenleme ve sektör kurallarına tamamen uyarız (ör. ABD Bilgi Açıklama Yasası, EFPIA Uygulama Esasları, MedTech Avrupa Etik İş Uygulaması Kuralları). Sürdürülebilirlik raporlamamızın bir parçası olarak bazı verileri de kendi isteğimizle global ve yerel düzeyde yayımlarız.

Hepimizden beklenenler:
  • Yürürlükteki yasalara, düzenlemelere, sektör kurallarına ve Roche’un dâhilî süreç ve standartlarına uymalıyız.
  • Sağlık hizmetleri eğitimini sorumlu ve şeffaf olarak desteklemeliyiz.
Soru-Cevap

Bir arkadaşım Roche’un sağlık hizmetleri mensuplarıyla ilişkilerinin temelinde ne gibi ilkeler olduğunu soruyor. Bunu nasıl yanıtlamalıyım?

Roche’un sağlık hizmetleri mensupları ile ilişkileri iki temel ilkeye dayanır: (i) yeni ürün ve hizmetlerle ilgili bilgileri açık, şeffaf, dürüst bir şekilde, yasalara uyarak ve zamanında bildirmek. (ii) ürünlerin reçete edilmesini sağlamak için uygunsuz hiçbir avantaj sunmamak.

Rakiplerimizden birinin bir Roche ürünü hakkında yanıltıcı bir iddiada bulunduğunu fark edersem, ne ­yapmalıyım?

Roche ürünlerinin ve Roche’un çıkarlarının korunabilmesi amacıyla uygun kararların alınabilmesi için Birim Yöneticinizle konuşun.

Bir rakip, yeterli klinik veri ­sağlamaksızın ilaçlarından birinin ürünlerimizden biri ile biyobenzerlik taşıdığını iddia ediyor. Roche bu davranışı kabul eder mi?

Hayır. Rakip ürünün, karşılaştırılabilir olmayan biyolojik ürün (NCB) olarak değerlendirilmesi durumunda Roche kendi haklarını savunur.

Daha fazla bilgi ve rehberlik için:

Daha fazla bilgi için Roche İlaç SMM ve SHK ile Etkileşimler Hakkında Direktif (“Roche Pharma Directive on Interactions with HCPs and HCOs”) ve Roche Diagnostik Bölümü SMM ve SHK ile Etkileşimler Standartları (“Roche Diagnostics Divisional Standard on Interactions with HCPs and HCOs”) belgelerini inceleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi ve rehberlik için Roche internet ve intranetini ziyaret edebilirsiniz.

Yardım ve Öneriler